Home

1 petrus 5

1 Petrus 5 — Watchtower ONLINE LIBRAR

 1. 1 Petrus 5:13. Fotnoter * Syftar möjligen på en församling. Parallellhänvisningar + Apg 12:12. Index & Ämnesguiden. Ämnesguiden. Vakttornet. 15/3 2010, s. 8. Vittna grundligt om Guds kungarike, s. 118. Vakna! 8/5 2004, s. 14 Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig.
 2. 1 Petrus 5 1 Petrus 5. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 4. 4 1. 4:1 . Rom. 6:7 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2
 3. 5:1 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua b dan saksi c penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan d kelak. 5:2 Gembalakanlah kawanan e domba Allah 1 yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak f Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan 2 , g tetapi dengan pengabdian diri
 4. 1 Petrus 5 « 1 Petrus 4 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden

1 PETRUS 5. 5. Die ouderlinge moet toesig hou. 1 As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan:. 1.Petrus 5 Lutherbibel 2017 Mahnungen an die Ältesten und die Gemeinde 1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: 2 Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen. 1 Petrus 5 - Alkitab Terjemahan Baru: 5:13: Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus, anakku. 5:14: Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus TB (1974) ©. SABDAweb 1Ptr 5:7. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, q sebab Ia yang memelihara kamu 1 . r AYT (2018): Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada-Nya karena Dia yang memelihara kamu. TL (1954) ©. SABDAweb 1Ptr 5:7. serahkanlah segala kuatirmu kepada-Nya, karena Ialah yang memperdulikan kamu

1 Petrus 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

1 Petrus 5:7. 1 Petrus 5:7 TB. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. TB: Alkitab Terjemahan Baru . Versi. Batalkan. Bahasa Alkitab Bahasa Indonesia. Ubah Bahasa {{#items}} {{local_title} 5. Plichten der ouderlingen. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:. 2 Hand. 20:28. Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; 1 Tim. 3:3. Tit. 1:7. noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed

1 Petrus 5 1 Petrus 5. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 4 Leven naar de wil van God. 4 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u . 4:1 . Hebr. 12:1 zich wapenen met dezelfde gedachte: 4:1 . Rom. 6:7 wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, 2 1. Petrus 5 1. Petrus 5. LU17 1 Bibel. Sacherklärungen . Einstellungen . Lutherbibel 2017 (LU17) 4 Vom Leiden und Leben des Christen. 4 1 Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, 2 dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den.

5 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2 5:2 Joh. 21:15-17 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht - niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden. Bible viewer tool! Not loaded! Not loaded

1 Petrus 5 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABD

 1. 1.Petrus 5:5 Interlinear • 1.Petrus 5:5 Mehrsprachig • 1 Pedro 5:5 Spanisch • 1 Pierre 5:5 Französisch • 1 Petrus 5:5 Deutsch • 1.Petrus 5:5 Chinesisch • 1 Peter 5:5 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in electronic.
 2. 1.Petrus 5 Neue Genfer Übersetzung Die Herde Gottes und ihre Hirten 1 Jetzt noch ´ein Wort` an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die ´bei seiner Wiederkunft` sichtbar werden wird
 3. 1 Sfătuiesc pe prezbiterii * 1 dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor ** al patimilor lui Hristos şi părtaş † al slavei care va fi descoperită: * Filim 1:9 ** Luca 24:48 Fapte 1:8 Fapte 1:22 Fapte 5:32 Fapte 10:39 † Rom 8:17 Rom 8:18 Apoc 1:9 2 Păstoriţi * turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu ** de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu.
 4. 1.Petrus 5 10 Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. 11 Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen
 5. 1 Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll: 2 Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, 3 nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen.
 6. Isi dari kitab dan pasal 1 Petrus 5. 12. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu, bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah

1 Petrus 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. 1 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri
 2. : [PL] << 1 Petrus 5 >> Gembalakanlah Domba-Domba Allah 1 Sekarang, sebagai seorang yang telah menjadi saksi penderitaan Kristus, dan yang akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan nanti, aku ingin memberi nasihat kepada sesama penatua yang ada di antara kamu
 3. 1. Petrus 5:1-14## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben
 4. 1 Petrus 5 (disingkat 1Pet 5) adalah pasal kelima Surat Petrus yang Pertama dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Digubah oleh Simon Petrus, salah satu dari Keduabelas Rasul pertama Yesus Kristus. Berisi nasihat bagi para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah, serta salam penutup
 5. 1 Petrus 5:1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: Read verse in Statenvertaling (Dutch
 6. * 1 Pet 5:4 ** Col 1:5 2 Tim 4:8; 5 Voi * sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! * Ioan 10:28 Ioan 10:29 Ioan 17:11 Ioan 17:12 Ioan 17:15 Iuda 1:

1 Petrus 5:5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 Petrus 5. Petrus menasihati para penatua untuk mengawasi kawanan domba Allah dan mengimbau para Orang Suci untuk tetap tabah dalam iman. Jelaskan bahwa untuk membantu mempersiapkan para Orang Suci bagi pencobaan-pencobaan yang akan mereka alami, Petrus mengajari para penatua Gereja mengenai tanggung jawab mereka sebagai pemimpin Gereja 1. När Petrus kallades till människofiskare (Luk 5:1-11). 2. När Petrus fick frågan om Jesus betalade tempelskatten (Matt 17:24-27). 3. När Petrus fick herdekallet efter Jesus uppståndelse (Joh 21:1-23). Petrus hade en mycket nära relation med Jesus som även visade sig i små detaljer. 1. När Petrus hade förnekat Jesus så räckte det.

1 PETRUS 5 AFR83 Die Bybel YouVersio

 1. 1 Petrus 5. Adviezen voor de gemeente 1 Ik ben zelf een leider in de gemeente. En ik heb zelf gezien hoe Christus heeft geleden. En net als jullie zal ik mijn deel krijgen van de heerlijke hemelse dingen die nog komen. 2 Daarom moedig ik de leiders in jullie gemeente aan, om als goede herders voor Gods kudde te zorgen
 2. 1 Petrus 5 Dutch Staten Vertaling. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:.
 3. 1 Petrus 5 Turkish. 1 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesihin çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrının size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil,.
 4. Den fyrtioförsta oasen 1 Petrus 5:12-14. Där möter vi Jesus vår Herre som som hjälper oss att leva i hans kraftfält. Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i

1 petrus 5:5 afr83 En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade 1 Petrus 5 Neue Genfer Übersetzung (NGU-DE) Die Herde Gottes und ihre Hirten. 5 Jetzt noch [] ´ein Wort` an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester [] und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat [], habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die ´bei seiner Wiederkunft` sichtbar werden wird.Deshalb bitte ich euch eindringlich: 2 Sorgt für die. Read 1 Petrus 5 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. 1 Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word: . 2 Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid 1 Petrus 5 vers 7. Rosita de Vries heeft de missie om met haar sketches de liefde van Jezus te laten zien. Rosita heeft al vanaf haar 26ste levensjaar de ziekte Parkinson. Ondanks de moeite die. Petrus var också välbekant med Markus sedan församlingens första tid i Jerusalem, se Apg 12:12. Markus befinner sig ofta i Rom, se Kol 4:10, vilket också talar för att Babylon är ett kodnamn för Rom. Den som förespråkar en mer bokstavlig tolkning pekar på att Petrus var gift, se Matt 8:14; 1 Kor 9:5, oc

1. Petrus 5 < 1. Petrus 4 2. Petrus 1 > 1 Die Ältesten, so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind, und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll Tom Wright besluit zijn uitleg van 1 Petrus 5 zo: 'De duivel zal proberen je door vervolgingen en andere aanvallen omver te krijgen. Als dat niet werkt, zal hij proberen je te laten leven in manieren die schadelijk zijn voor je geloof en, uiteindelijk, voor je menszijn 1 Petrus 5:10 > NBV BGT NBG BB. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 1 Petrus 5:10 5 Ina usun pwal ämi alüal kana, oupwe aleasochisi ekewe chinlap. Ämi meinisin oupwe fokun eäni tipetekison lon ämi alilisfengen lefilemi. Pun a mak lon ekewe Toropwe mi Pin, Kot a ü ngeni chon lamalamtekia kana, nge a ümöümöch ngeni chon tipetekison kana. SalF 3.34 6 Iei mine oupwe atekisonakemi fän pöün Kot mi manaman, pwe epwe atekiakemi lon an fansoun mi fich

1 PETRUS 5:5 Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 1 PETRUS 5:6 Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd 1 Petrus 1 » De twee brieven van Petrus zijn hoogstwaarschijnlijk niet door hem zelf geschreven, maar door iemand die de naam van de apostel gebruikte om zijn eigen geschriften meer gezag te geven. De echtheid is nog altijd onderwerp voor discussie Första Petrusbrevet (grekiska: Πέτρου επιστολή α' eller bara Πέτρου α') [1] är en skrift som ingår i Nya testamentets brevlitteratur. Brevet tillhör, tillsammans med Jakobsbrevet, Andra Petrusbrevet, de tre Johannesbreven och Judasbrevet, de sju så kallade katolska breven genom att ha en allmän (katolsk) adressat och alltså inte vara riktat till en bestämd. Den elfte oasen 1 Petrus 2:5:b. Hur kristna lever i kyrkan: 2. Där får Kyrkans folk en tillsammans-uppgift. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus

1 Petrus 5:7 > NBV BGT NBG BB. Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen. 1 Petrus 5:7. angst piekeren zwakheid verdriet. Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart 1 Petrus 5: 6-11 | Menjalani kehidupan ini, tetaplah kita sadar dan berjaga-jaga sebab iblis akan tetap memperhatikan kita untuk mencari celah dan kesempatan menjauhkan kita dari Tuha Preek over 1 Petrus 5 (beginverzen), gehouden in de Kandelaarkerk. In deze dienst kregen we nieuwe diakenen en (jeugd)ouderlingen. Een mooi moment om eens stil te staan bij (het functioneren van) de gaven die God aan de gemeente geeft Petrus mengambil salah satu kata-kata yang tidak mengenakkan ini untuk menggambarkan kepemimpinan non-Yahudi, mengingatkan katakata Tuhan Yesus, ketika dia menulis kepada para penatua: Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu (1 Petrus 5:3).39 Para gembala akan melaksanakan. Kurze und prägnante Artikel zum Verständnis der Bibel

1. Petrus 5 1. Petrus 5. BB 1 Bibel. Sacherklärungen . Einstellungen . BasisBibel NT+Ps (BB) 4 Das neue Leben 4 1 Weil also Christus 4,1 Christus/Messias: Bezeichnet ursprünglich den durch Salbung im Auftrag Gottes eingesetzten König Israels, dann den von Gott versprochenen Retter für die Menschen Er beginnt mit sich selbst, seiner eigenen, ganz persönlichen Situation: Petrus ist einer von ihnen, von den Ältesten, und: er stellt sich als Zeuge vor, Zeuge der Leiden Christi. Nicht im Sinne eines Augenzeugen, denn da kann Petrus wahrlich nicht stolz auf sich sein, da kann er eigentlich nur von seinem eigenen Versagen sprechen 1. Petrus 5,7. Am Anfang dieses neuen Jahres komme ich mir vor wie im Hochgebirge - so als stünde ich am Fuß eines steilen Berges. Nein, ich bin nicht beim Wandern. Es sind die vielen Anforderungen und Erwartungen, die sich vor mir türmen wie ein riesiger Gipfel Renungan Harian 1 Petrus 5: 7 | Jalan Serta Yesus Selamanya. Tuhan mengajari kita dan membentuk kita melalui banyak hal. Terlalu banyak hal dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ia mampu memakai setiap peristiwa dan setiap hal untuk membuat kita dan membawa kita semakin mengenal, dan serupa akan Dia. Itu yang aku mengerti 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot Hebr. 3:6 een geestelijk huis, tot Openb. 1:6; 5:10 een heilig priesterschap, om Rom. 12:1; Hebr. 12:28 geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus

1 Petrus 2 - Alkitab Terjemahan Baru: 1: Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2:2: Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 2:3 1 Petrus, een boodschapper van Jezus Christus , schrijft deze brief aan de vreemdelingen die in Jezus geloven en die verspreid in het buitenland wonen: in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. 2 Zoals God van plan was, heeft Hij jullie geroepen om bij Hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden. 1.Petrus 5 : Die Gemeinde und ihre Leiter: 1 : Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr, bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt

1 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed Petrus, latin för klippa, efter grekiskans Πέτρος, av πέτρα, klippa, i Bibeln även Kefas efter arameiskans Kēfāū med samma betydelse, [2] egentligen Simon (Shime'on), var en av Jesu apostlar. Han var den andre aposteln som Jesus kallade, då den förste var hans yngre [3] bror Andreas.Han framträder i Nya Testamentets evangelier och i Apostlagärningarna Château Pétrus is a Bordeaux, France, wine estate located in the Pomerol appellation near its eastern border to Saint-Émilion.A small estate of just 11.4 hectares (28 acres), it produces a red wine entirely from Merlot grapes (since the end of 2010), and produces no second wine.The estate belongs to Jean-François Moueix and his children.. 1. und 2. Petrus > 1. Petrus 5; Betrachtung über 1.Petrus (Synopsis) > Kapitel 5 (J.N. Darby) Betrachtungen über die Briefe des Petrus > 1. Petrus 5 (R. Müller-Kersting) Die Briefe des Petrus > 1. Petrus 5 (F.B. Hole) Die Briefe des Simon Petrus > 1. Petrus 5 (W.P.T. Wolston) Einführender Vortrag zum 1. Petrusbrief > Kapitel 5 (W. Kelly. , damit ihr durch sie heranwachst, 3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt, daß der Herr freundlich ist. Jesus Christus als Eckstein des Hauses Gottes. Die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum → Apg 4,11-12; Eph 2,20-22; 1Kor 3,6-17; Offb 1,5-6 4 Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, 5 so.

Nicolaes Witsen - WikipediaPeter Steele | This is very ominous of events to come

Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. 1 PETRUS 5 : 6 AYAT EMAS ALKI.. Kontakta Petrus Hallman, 49 år, Stora Höga. Adress: Bergdalen 1, Postnummer: 444 60, Telefon: 0303-77 77 . Kapitel: Schriftgröße: +- Parallelansicht. 1. Petrus - Kapitel 5 Anweisungen im Blick auf die Ältesten 1 Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll: (Römer 8.17) (2. Johannes 1.1) 2 Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet.

5:1-11 = Gembalakanlah kawanan domba Allah Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan 1 Petrus 2:24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 1 Petrus 5:8-9 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya

1 Die Ältesten, so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind, und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: . 2 Weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig; nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; . 3 nicht als übers Volk herrschen, sondern werdet. Description. The current Pétrus restaurant is located in 1 Kinnerton Street, Belgravia, London, where it was opened on 29 March 2010 under Head Chef Sean Burbidge. He had worked in other Gordon Ramsay restaurants including Restaurant Gordon Ramsay and Gordon Ramsay au Trianon, but it is his first position as head chef. Currently head chef is Russell Bateman, who in 2014 won the prestigious. 1. Petrus - Kapitel 1 1 Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, 2 nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden! (Römer 8.29 Petrus' första brev, 5 Kapitlet De äldstes och de yngres plikter. Förmaning till ödmjukhet och vaksamhet. Hälsningar och slutönskan. 1. Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning. 1 Petrus 5. 5:1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: Literatuur

For The Love Of Pete Steele: 06

1 1 Petrus 5: 5-13 In de eerste vier verzen van dit hoofdstuk heeft Petrus de oudsten van de gemeente enkele instructies meegegeven. Hij legt sterk de nadruk op het feit dat het bij de oudsten niet te doen moet zijn om eigen eer, maar om de eer van God. Zij mogen niet baasspelerig doen, maar moeten juist een voorbeeld zijn in dienstbaarheid And when the chief Shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory 1 Petrus 5: 10 en 11: 6. Aanvechting van de duivel Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden; dewelke wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 1 Petrus 5 : 8 en 9 7 Übersicht Bibel: Der erste Brief des Petrus, Kapitel 5. Hirt und Herde. 1 Petr 5,1: Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird

Video: 1.Petrus 5 Lutherbibel 2017 :: BibleServe

SABDAweb - 1 Petrus 5 - Alkitab Terjemahan Bar

彼得前書 5:7 雙語聖經 (Interlinear) • 彼得前書 5:7 多種語言 (Multilingual) • 1 Pedro 5:7 西班牙人 (Spanish) • 1 Pierre 5:7 法國人 (French) • 1 Petrus 5:7 德語 (German) • 彼得前書 5:7 中國語文 (Chinese) • 1 Peter 5:7 英語 (English) 中文標準譯本 (CSB Traditional) ©2011 Asia Bible Society. 中文标准译本 (CSB Simplified) ©2011 Asia Bible. 1 Peter 5 Shepherd the Flock of God. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 3 Noch als heerschappij voerende. 1 Petrus 5:8-9 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan

1 1 Petrus 5:1-4 In dit 5e hoofstuk van de 1e Petrusbrief geeft de apostelzijn lezers nog enkele vermaningen mee. In de eerste vier verzen richt hij zich tot de oudsten van de gemeente, In het begin van het 5e vers spreekt hij de jongeren in de gemeente aan, en vanaf vs. 5b spreekt hij de hele gemeente aan 1 Petrus 1 - Jubel oor God en leef uit die hoop; 1 Petrus 2 - Groei geestelik deur Jesus Christus se voorbeeld te volg; 1 Petrus 3 - Wees mense wat seën, sodat julle seën as erfdeel kan verkry; 1 Petrus 4 - Bo alles moet julle mekaar innig liefhê; 1 Petrus 5 - Versorg mekaar en wees voorbeelde vir mekaa KONFI-IMPULSE zu 1. Petrus 5, 1-4 von Bernd Wildermuth. Share. Share this. Tweet this. Empfehlen. Share. PDF-Version. Predigt Kopieren. Predigtwerkstatt. Autor / Autorin. Pfarrer Bernd Wildermuth. Kontakt aufnehmen. Alle Predigten vom Verfasser. 1. Der Predigttext und die Jugendliche Surat Petrus yang Pertama (disingkat Surat 1 Petrus) adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Penulisnya adalah Simon Petrus rasul Yesus Kristus, seperti pernyataan di awal surat. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil.Mereka disebut umat pilihan Tuhan Verfasser. Vers 1,1 EU gibt den Apostel Petrus als Verfasser an. In 5,1 EU nennt sich der Autor Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Er schreibt den Brief durch Silvanus (5,12 EU) und nennt Markus seinen Sohn (5,13 EU).. Die Verfasserschaft von Petrus wird in der altkirchlichen Tradition bestätigt, und zwar im 2

1 Petrus 5:7 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab SABD

Petrus is not actually a 'chateau' per se, although it is often referred to as such. Ownership: Jean-Francois Moueix.. Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randauf­hellung, feiner Hauch von Gewürznelken, ei Stores and prices for '2015 Petrus, Pomerol' | prices, stores, tasting notes and market data 1 Peter 5:10 10 And i after you have suffered a little while, the God of all grace, j who has called you to his k eternal glory in Christ, will himself l restore, m confirm, strengthen, and establish you

1 Petrus 5:7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya

HSV - 1 Petrus 5 - De eerste algemene brief van de apostel

1 DEWIJL dan Christus voor ons 1 in het vlees 2 geleden heeft, a zo 3 wapent gij u ook met dezelfde gedachte, b namelijk dat 4 wie in het vlees geleden heeft, die heeft 5 opgehouden van de zonde; 1 Dat is, in Zijn menselijke natuur, gelijk 1 Petr. 3:18 Penulis : Petrus Tema : Menderita bagi Kristus Tanggal Penulisan: 60-63 M Latar Belakang Surat ini merupakan yang pertama dari dua surat PB yang ditulis oleh rasul Petrus (1Pet 1:1; 2Pet 1:1). Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silas (Yun. Silvanus) sebagai juru tulisnya (1Pet 5:12). Kemahiran Silas dalam bahasa Yunani da

1 Petrus 5 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

1. Petrus 5 - Lutherbibel 2017 (LU17) - die-bibel.d

Bibel Andachten zum Buch: 1. Petrus . Der 1. Petrus-Brief richtet sich an jüdische Christen, die lernen mussten, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias, dessen Weltreich noch in der Zukunft liegt, zu glauben 1 1 Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam! 2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome.Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van de vroegchristelijke traditie, maar veelmeer.

1 Petrus 5 (NBV) - EO

Adoremus in Aeternum - Catholic Renaissance Hymn for

bibeln.s

Abstrak Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi seorang gembala yang baik di mana gembala yang baik adalah gembala yang merawat atau memelihara kawanan domba dengan sepenuh hati bahkan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya (Yohane Kontakta Petrus Meijers, Ljungby. Adress: Kungsgatan 1, Postnummer: 341 43, Telefon: 070-627 16 . Född 1 februari, 1960 - Petrus är gift och skriven i villa/radhus på Lilla Lappträsk 18. Mona Isaksson är även skriven här. Petrus har inga bolagsengagemang. På Ratsit hittar du senast uppdaterade Telefonnummer Adresser Personnummer Inkomster och mycket mer för alla personer i Sverige 97 POINTS 1 Magnum of Château Pétrus 2011 Pomerol Cellar Selection This extravagantly perfumed wine has great juicy, ripe fruits. The tannic structure is almost secondary in the welter of ripe fruits, but it is enough to promise aging. Acidity and rich fruitiness partner each other to give a wine that is both fresh an Skulptören Anna Petrus (1886-1949) var en pionjär inom svensk formgivning och en av 1900-­talets mest intressanta skulptörer. Petrus fick sitt genombrott på den Baltiska utställningen i Malmö 1914. Östra Hästskobacken 5, 443 32 Lerum, info@nafveqvarn.com.

1.Petrus 5:5 Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den ..

Petrus — ut Satanas in deserto (Mat. 4:1-11) — temptaverat Iesum a via passionis deducere (Mk 8:31ss). Postea negabat lavationem pedum (Ioh 13,6-9). Discordia demonstrabat in tempore captivitatis et crucifixionis per consilia, praepropter acta, negationem se Iesum novisse. Jesu resurrecto apparebat Petro et aliis et mandatum renovabat

Pfarrkirche Andelsbuch – WikipediaResultado de imagen para tortas mariposa | Torta mariposaPapst Franziskus besucht Grab von Johannes Paul IIJoris Hoefnagel - WikipediaKwartierstaat van Johannes Petrus Maria Koot
 • Sommarjobb mjölby kommun.
 • Cutty sark whisky systembolaget.
 • Way out west 2011.
 • Ekonomi gymnasiet meritpoäng.
 • Ledband tumme operation.
 • Tickets barcelona juventus.
 • Bemannia umeå.
 • Att dra ut en kindtand.
 • St. john's co cathedral.
 • Aubrey anderson emmons age.
 • Arbetshäst synonym.
 • Skalmans clock widget.
 • Udk berlin konzertsaal.
 • Nordic wellness växjö norremark växjö.
 • Demonstrativa pronomen övningar.
 • Brl karlstad öppettider.
 • Betreff e mail kontaktaufnahme.
 • Ben barnes westworld.
 • Salmiak salt.
 • Exportera bilder från mac till extern hårddisk.
 • Viadukt laupheim geschichte.
 • Gardenia beach hotel.
 • Samhain bräuche.
 • Egozentrismus im erwachsenenalter.
 • Psykos tar inte medicin.
 • Musik 1958.
 • Modern family manny college.
 • Tre systrar kalmar.
 • Moms på uthyrning av konferenslokal.
 • Processor jämförelse.
 • Khadaffi sons.
 • Sca jokkmokk.
 • Rune larsson medlare.
 • Thor 4.
 • Dödsbon köpes örebro.
 • Lagfarter vellinge.
 • Hundmässan 2017 älvsjö.
 • Trevligt folk hela filmen.
 • Tysk jaktterrier på rådjur.
 • Pasta mascarpone basilika.
 • Renässans borås julbord.