Home

Koldioxid farligt att inandas

Som ni säkert vet bildas det koldioxid när man jäser socker, men är inte det farligt att inandas? Koldioxid är det som kommer ut när du andas eller när du förbränner något. Om du inte får i dig tillräckligt med syre så är det farligt - du kvävs Tveka inte att ringa 112 om du andats in brandrök. I motsats till koldioxid, desto farligare är det. Redan 0,02 procent kolmonoxid i luften under någon timme räcker för att ge oss. Vi som inte accepterar att koldioxiden är farlig är realister Annons Svar till Ove Lennström: Ove L har i ett svar på min insändare tagit upp frågan vem som är realist genom att jämföra när Galilei (vetenskapen) ställdes mot tron (kyrkan), vilken trodde att jorden utgjorde världens centrum Sanering. Vid exponering av flytande ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.Vid begränsad exponering av flytande ämne kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan För mycket koldioxid i blodet orsakar kroppens pH att sjunka och bli farligt sura , förklarar Auburn University i Montgomery School of Sciences. Ju högre sura kvalitet, Om 30 procent eller mer av koldioxid inandas, börjar kroppen att kramper inom 1,5 minuter, säger EPA

Är koldioxid farligt att inadas? - Flashback Foru

 1. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken. Förutsättningen för CCS är att man kan lagra koldioxiden i en porös berggrund med en stabil och tät bergart ovanför vilket gör att koldioxiden stannar där under överskådlig tid och inte påverkar miljön runt omkring, till exempel grundvattnet
 2. Farligt med koldioxid först vid stort läckage. Publicerad 21 maj 2009 kl 23.16, uppdaterad kl 23.29. Han menar att det är extremt ovanligt att man blir så dålig att man dör av koldioxid. - Det som händer är att man får för lite syre. Man blir yr, omtöcknad och svimmar
 3. st vara för att man inte ska dö av syrebrist
 4. Att elda med ved kan ses som mysigt och naturligt eller stinkande och miljöfarligt. Båda åsikterna är riktiga, på sitt sätt. Att det är mysigt med en öppen brasa kan väl ingen säga emot, men är det ett vettigt sätt att värma upp huset
 5. K anske har du hört talas om koldioxid förut, men isåfall troligtvis inte i några positiva ordalag. Det är ju koldioxid-utsläppen som målas upp som den stora boven bakom den globala uppvärmningen. Och nivåerna av koldioxid, som också kallas växthusgas, i atmosfären har verkligen ökat, från 0,025% år 1750 när industrialiseringen började till dagens nivå på 0,04%, vilket är.
 6. Mikroorganismer som mögel, bakterier och virus kallar vi för biologiska agens i föreskrifterna om Smittrisker (AFS 2018:4). Alla biologiska agens som finns i arbetsmiljön är dock inte skadliga för hälsan. Men under vissa omständigheter kan biologiska agens orsaka hälsobesvär, till exempel infektionssjukdomar, lungproblem om man andas in mögeldamm eller kvävningsrisk på grund av.

Osförgiftning (kolmonoxidförgiftning) Webbdoktorn

Koldioxid, kemisk formel CO 2, är vid rumstemperatur en färglös gas.Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas.Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar. Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer (växter, djur, svampar och många. Koldioxid kan vara farligt för människor, men då i en koncentration som vida överstiger den i dagens atmosfär. Uteluften består, i genomsnitt, till knappt 400 miljondelar av CO 2 , medan den farliga halten ligger på några tiotusental miljondelar Bilindustrin tvingades byta kylmedel när EU-beslutade att det gamla inte var tillräckligt miljövänligt. Men de tuffare reglerna gör att nya bilar får ett dyrare kylmedel som kan vara lika farligt som en stridsgas, skriver Ny Teknik

Vi som inte accepterar att koldioxiden är farlig är realiste

 1. Trots att atmosfären bara innehåller 0,035 procent koldioxid är mängden i absoluta tal cirka tre biljoner ton. Haven innehåller 50 gånger så mycket och den fasta jordskorpan enormt mycket.
 2. Ring genast 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös. Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har andats in gas du tror är farlig och har något av de besvär som finns i listan här ovanför.. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning.Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård
 3. Koldioxid (CO 2) är en färglös och luktfri gas med en svagt sur smak.CO 2 är molekylformeln för den kemiska föreningen mellan grundämnena kol (C) och syre (O). Gasen förekommer i vår atmosfär med en halt på ca 400 ppm, dock kan halten uppgå till 800 ppm i miljöer med höga utsläpp, t.ex. i storstäder, industriområden, trafikleder etc

Röken innehåller farliga ämnen. Man kan bli svårt sjuk av att få brandrök i lungorna. minuter inandas kolmonoxid kommer att dö. Version 3 Basen i all brand är kol. restprodukterna koldioxid och vatten. Fullständig förbränning kräve Alternativen till att placera en röd brandsläckare på lämplig plats hemma är att den göms i ett skåp eller motsvarande alternativt att inte köpa någon släckare alls. En privatperson kan förväntas känna till var hen har placerat sin handbrandsläckare i sitt eget hem och nyttan av att ha en rödfärgad släckare blir inte lika påtaglig KOL är en sjukdom påverkar lungorna och luftvägarna. Vanliga symtom är att du blir andfådd, orkar mindre och hostar slem. KOL orsakas oftast av långvarig rökning +50 C samt koldioxid i fast tillstånd. sådan utsträckning att utrustningen blir, eller efter temperaturhjning kan bli, helt fylld med kondenserad gas. 2 : fas och som gas är det angeläget att kopplingar och anslutningar som kan frväxlas på farligt sätt har sådant utfrande att felaktig koppling inte är mjlig

Farligt att förtära, inandas och beröra av Bergmark, Matts. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig om vi får in boken på lager igen. * Fält måste fyllas i. Stäng Skicka. Snabba leveranser med Postnord. Betala smidigt och säkert via faktura, kort eller internetbank Växter använder koldioxid för att genomföra fotosyntes och skapa socker. Det är också en farlig gas; om nivåerna i inandningsluften är för höga kan man dö av den. Om nivåerna är för höga i atmosfären ökar växthuseffekten och jorden värms upp Lars Bern avlivar i detta program myten om den farliga koldioxiden: Förra veckan la vi upp ett inlägg där Lars Bern kommenterade myten om det farliga koleste.. UN 1013: Koldioxid. Kvävningsframkallande gas. Fövaras som vätska i behållaren, men övergår till snö eller gas om den släpps ut Att andas in oljan från luften är inte farligt på något sätt men kan vara otrevligt och ge huvudvärk för dig med känslig näsa. Vi rekommenderar alltid att man ska börja försiktigt och hellre tar för lite från början än för mycket. Ett bra sätt är att exempelvis spraya olja på en bomullstuss och använda denna för applicering

För att kunna slutföra din registrering kommer ett mail med en bekräftelselänk skickas till den e-postadress som du anger. Klicka på länken i mailet - så är din prenumeration igång. Biltema-kataloge Hur farligt är egentligen uranbrytning? slut om 40-70 år, uranbrytning släpper ut så mycket koldioxid att det gör kärnkraften till en riktig klimatbandit och sist men inte minst att uranbrytning är en allvarlig hälsofara för både gruvarbetare och lokalbefolkning Koldioxidutsläpp från skogsavverkning: Även när biobränslen som ved eldas släpps koldioxid ut.Så länge nya träd planteras som ersätter de som huggs ner ökar inte mängden koldioxid i atmosfären, men det tar lång tid för ett träd att växa upp och därför tar det tid innan ny biomassa har tagit upp den koldioxid som släppts ut vid förbränningen

Klordioxid - RIB Farliga ämne

Vilka tecken och symtom på höga CO2 i blodet

Bensinångor är farliga att inandas. När bensinen förbränns bildas kväveoxider, koloxid och koldioxid, som påverkar miljön på olika sätt. Bensin utgör den viktigaste produkten vid destillation av råolja. Eftersom råolja till stor del innehåller stora kolvätemolekyler , som inte är. Nåväl, on topic, det är inte tidningen som gjort fel om de frågat den ansvarige om riskerna och fått svaret att kvävgas är farligt att inandas, av flera skäl. Hade reportern tvivlat så skulle denne gjort en uppföljning, frågat en expert och bollat tillbaka frågan till den ansvarige för revision Metan är efter koldioxid den största källan till klimatförändringarna och står i Europa för en tiondel av växthusgasutsläppen. På onsdagen lanserade EU-kommissionen en ny strategi för att minska utsläppen av den klimatfarliga metangasen. - För att bli den första klimatneutrala kontinenten kommer EU att behöva skära ned på samtliga växthusgaser Koldioxid. Koldioxid (CO 2) är den gas som vi hör talats mest om i media nuförtiden. Trots att halten av koldioxid bara är 0,035 % så är den en viktig gas. Koldioxid ökar nämligen växthuseffekten, vilket betyder att den reflekterar tillbaka värmestrålning mot jorden Beräkningar visar att världshaven tar upp cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och att världens växter tar upp cirka 25 procent. Det innebär att 45 procent av den koldioxid vi släpper ut hamnar i atmosfären, där den hjälper till att förstärka växthuseffekten och göra planeten varmare

Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) - Naturvårdsverke

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Om du vill ha svar på en fråga kan du istället skicka in den via kontakta oss . Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Transportstyrelsen i syfte att. Undvik att inandas ångor och direktkontakt med produkten! Tillse god luftväxling. Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Rengör ytan efteråt. Rester och städavfall tas om hand som farligt avfall. Vid mycket stora utsläpp, kontakta räddningstjänsten. Har man svårigheter att

Enligt den här rapporten från Handelns Utredningsinstitut bidrar en liter läsk med 2,0 kg koldioxid. Eftersom läsk inte är märkbart tyngre än kranvatten som väger cirka 1 kg per liter, kan man dra slutsatsen att de 2,0 kg i huvudsak avser tillverkning och transport och att bidraget från kolsyran i läsken är försumbart (troligen några få gram per liter) Förändrad markanvändning, så som vägar, skogsskövling och jordburk kan också leda till luftburna partiklar eftersom jorderosionen ökar. [17] Vid och kort efter harvning i blåsig torr vårluft kan jordbruk orsaka stor spridning av partiklar, men också skörden kan sprida partiklar vid torrt och blåsigt väder Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Ofta får halten koldioxid i atmosfären utgöra ett mått på hur mycket växthusgaser vi kan tillåta oss att släppa ut i framtiden. Före industrialiseringen var halten koldioxid i atmosfären cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar räknat i volym) Att koldioxiden är nödvändig och en bestående del av atmosfären håller jag fullt och fast med om. T.o.m. kan jag hålla delvis med om att den inte är farlig. Visst det är stort, att tänka globalt och det måste vara en glädje, att som SJÖKAPTEN, för sitt inre se världshaven fulla av fartyg som spyr ut svarta avgaser under resorna kors och tvärs Koldioxid, CO 2. Om koldioxid förekommer i höga koncentrationer i vattnet minskar fiskens syreupptagningsförmåga eftersom fisken då inte förmår avge koldioxid via gälarna. Koldioxiden mättar hemoglobinmolekylerna i blodet varefter det inte finns utrymme för syretransport. Akut giftigt är koldioxiden vid koncentrationer från 20-100 mg/l

CO2 är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. Koldioxid är både en förutsättning för liv på jorden och i för höga koncentrationer synnerligen dödlig. Koldioxid är e Enligt Internationella klimatpanelen (IPCC) står flyget globalt sett för omkring 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor brukar man räkna med att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av.

Farligt med koldioxid först vid stort läckage Nyheter

- Koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år och ännu längre i haven. Fysikens lagar gör att vi står inför en mycket varmare, mer extremt klimat i framtiden. Det finns inte något trollspö som tar bort koldioxiden från atmosfären, fortsätter Petteri Taalas Hur farliga är ämnena i krämen du smörjer in huden med varje genom att använda våra tjänster godkänner du ge ögon- eller hudirritation och vara skadlig om den inandas eller sväljs

Koldioxid farligare än syrebrist - Ny Tekni

Vedeldning - naturligt mysigt eller stinkande miljöfarligt

Det vettigaste att göra för att minska halten av koldioxid i atmosfären är att satsa på att återvinna den i form av metan, metanol och dieselbränslet DME. Tekniken finns, skriver agronom JG. Att sniffa innebär att andas in olika former av lösningsmedelsångor, vanligen lim. Att boffa är att inandas olika typer av gaser så som exempelvis drivgaser i olika sprayer. Olika typer av ångor och gaser kan ge olika typer av rus. Detta på grund av att de stimulerar olika delar av hjärnans signalsystem

När det är nödvändigt att säkerställa att flytande farligt gods hålls kvar ska riktningspilar fästas på två motsatta vertikala sidor med pilarna i rätt riktning enligt 5.2.1.10. Anm Hänvisningen till en transportbenämning som redan finns i denna särbestämmelse omfattar inte specifika N.O.S.-benämningar för UN 3537 till 3548 Det finns dock en oro att det skulle vara dåligt för hälsan. Den här artikeln tittar i detalj på hur kolsyrat vatten påverkar hälsan. Kolsyrat vatten är vatten där koldioxid i gasform har tillsatts under tryck. Det är det som ger bubblorna i drycken. Oftast tillsätts salt för att förbättra smaken, liksom mindre mängder mineraler

Farligt att öppna världens frysbox Klimathotet - påskyndar en dödsspiral Publicerad: 26 januari 2019 kl. 00.00 Uppdaterad: 27 januari 2019 kl. 11.4 lika farligt som alla andra gaser. Anmäl; Avregistrerad. 6 Sep 2013, 15:04. sincan: Du har Min tanke också. Men problemet är att det stod do not inhale på patronen. det huvudsakliga innehållet är vanlig koldioxid,.

Farligt att förtära, inandas och beröra en bok om gifter och förgiftningar 2, Gifter på gott och ont av Matts Bergmark ( Bok ) 1974, Svenska, För vuxn Att påvisa betyder att ta reda på eller bevisa vilket ämnet är. För att påvisa ett ämne kan en reagens användas. Reagens är ett ämne som reagerar på ett speciellt sätt som bevisar att ett annat ämne finns. Inom sjukvården används reagenser för att snabbt avgöra om du har för mycket eller för lite av ett ämne i kroppen Av någon lustig anledning så får man en väldigt pipig röst i några tiotals sekunder av att inandas helium. Eftersom helium är ogiftigt är det inte farligt - om man nu inte andas in så mycket att man dör av syrebrist. Att man (till skillnad från koldioxid och kolmonoxid) inte upplever någon smärta när.. För att få lite reda på om koldioxiden är en farlig eller ofarlig gas kanske vi ska fundera lite. För det första utgör koldioxiden 0,04 % av den totala mängden gas vi omger oss med. Huvudandelen är kväve och syre. De ingående gaserna syre och koldioxid är en viktig del för fortlevnad för människor/djur och växter

Koldioxidtrycket viktigare än blodtrycke

Att så mycket plast hamnar i miljön - inte minst i haven - får förödande konsekvenser för många djurarter. Djur som äter mikroplast får förändringar i beteende och metabolism, inflammationer och reproduktionsstörningar. De minsta plastpartiklarna kan tas upp via mag-tarmkanalen och påverkar bland annat blodet, levern och njurarna Inte farligt Enligt SCA ska de ämnen som släppts ut inte vara farliga att inandas. - Inte på minsta vis farligt, säger Björn Lyngfeldt som också meddelar att problemet är under. kerade att klimatkonventionen var ett dokument som kunde komma att justeras eller byggas på efter hand. I korthet är konventionens målsättning att stabilisera mängden växthusgaser i atmosfären på en nivå som innebär att farliga klimatförändringar förhindras. Ekosystemen ska värnas liksom den tryggade tillgången på mat. Social oc Upptaget av koldioxid kan ökas genom att påskynda tillväxten med hjälp av kvävegödsling. Men här höjer experterna ett varnande finger. Situationen kan på så sätt snarare förvärras eftersom det då finns risk att utsläppen av andra farligare växthusgaser ökar, dvs kväveoxider och metan

Huvudsakliga risker med mögel, organiskt damm och toxiner

Skogens förmåga att ta upp koldioxid kommer minska Skogen i Sverige tar upp mycket växthusgaser från atmosfären, men det kan inte fortgå för evigt. Om några decennier går det inte att förtäta skogslandskapen ytterligare Farliga termiska sönderdelningsprodukter kan skapas vid brand och inkludera följande ämnen: Koldioxid, koloxid, svaveloxider, svavelväte (CO), Koldioxid (CO2). Undvik att inandas explosions- och brandgaser. Vid större spill eller utsläpp av petroleumprodukter eller sprängämnen kan mark och ytvatten påverkas negativt.

Så enkelt kan man säga att höga nivåer på koldioxid ger mer växlighet något som även jordbruket utnyttjar då de använder sig av koldioxid i deras växthus för att det ska växa mer. Istället så har de kommit fram med idén att just koldioxid är farlig och ett hot mot klimatet denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. Farliga förbränningsprodukter Faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider etc. Produkten är inte klassificerad som brandfarlig koldioxid. P391 - Samla upp spill. P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 - Framkalla INTE kräkning. EUH-fraser : EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen för att lämna koldioxid och hämta syre. Luftens väg till lungorna En inandning startar genom att diafragma, vår viktigaste andnings- muskel, får signaler från andnings-centrum i hjärnan att dra ihop sig. När diafragma dras ned fylls lungorna med luft. Efter inandningen slappna Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm., (EUH212). Förpackningar med flytande eller fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga, men som är märkta med EUH211 eller EUH212, ska dessutom märkas med frasen Säkerhetsdatablad finns att rekvirera, (EUH210)

- Det saknas logistik och juridik för att deponera koldioxiden. Det tar dessutom cirka 10 000 år för gasen att omvandlas till kalksten. Koldioxid är inte särskilt farlig, den går inte att jämföra med kärnavfall, men det är enorma mängder vi talar om, säger Henrik Leion ADR-data för UN1013 KOLDIOXID Denna webbplats använder cookies för att förbättra användbarheten. I enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) , måste du aktivt godkänna användandet av dessa cookies Även om det finns ämnen som är farligare än koldioxid så är det ändå genom att minska utsläppet av koldioxid som den tydligaste förändringen kan ske i utvecklingen av växthuseffekten. Små detaljer som gör stor skillnad. Energibesparing - Tilläggsisolera och köp värmepump för att ta vara på värmen så mycket som det går

Det gränsvärde som är satt för koldioxid är 0.5%. Om halten koldioxid går över 3% uppstår andnigsbesvär. Vid halter över 10% blir människor medvetslösa och visa djur så som fåglar svimmar långt tidigare. Om du är ett rum på på 4.0x4.0x2.5 m = 40 m³ så räcker det med 400 g kolsyreis sublimerar för att överstiga gränsvärdet Kornas matsmältning gör att just produktionen av nötkött och mjölk står för stora utsläpp av metan till atmosfären. Även om det är koldioxid som är den stora boven i utsläppsdramat i. Vi vet att växthuseffekten existerar som fenomen och att koldioxid är en växthusgas (det är därför Venus är varmare än Merkurius). Vi vet att koldioxidhalten har ökat stadigt under det senaste århundradet och att jordens temperatur också ökat rejält de senaste 10 åren eller så Som sagt, människans utsläpp av koldioxid kommer leda till jordens undergång. Om koldioxid har sådan enorm påverkan på klimatet så måste det ju finnas väldigt mycket av denna gas i atmosfären. Jag har kollat runt bland olika forskningsrapporter på nätet som diskuterar den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid

Genom denna mekanism kan blodet göra sig av med koldioxiden i lungorna, trots att koldioxiden transporteras till störst del (70-80 %) i form av bikarbonat. Resterande 5-10 %, det som varken omvandlas till bikarbonat eller binder till hemoglobin, transporteras i löst form. Figur 9. Transportformer för koldioxid i blod Koldioxid (CO2). Torr kemikalie. kemiskt skum. Använd enbart i en kemisk rökhuv. Undvik kontakt med huden och ögonen. Inandas inte damm. Undvik nedsvälning. Minimera För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen,. Att plantera träd binder visserligen koldioxid men det är troligen bara temporärt. Låter man träden vara kommer de tillslut att falla och förmultna vilket ger samma effekt som svedjebruk, skördar man och använder trät kommer detta förr eller senare antingen eldas upp eller förmultna och återigen samma effekt som svedjebruk Att basa kroppen med bikarbonat genom att dricka ett glas vatten och 1 tsk bikarbonat har många hälsofördelar. Därför dricker jag minst ett glas varje dag. Ja, jag börjar min dag med att dricka ett glas ljummet vatten med en tesked bikarbonat på morgonen, på fastande mage koldioxid (CO2), lustgas och metan från förbränning av farligt avfall (för destruktion) Tydlig minskning av utsläpp från deponier sedan 1990. Två tredjedelar av utsläppen från avfallsbehandling kommer från avfallsdeponier. Sedan 1990 har utsläppen från avfallsdeponier minskat med 77 procent

 • Big little lies what alice forgot.
 • Västsvenska stövarklubben.
 • Microsoft excel övningar.
 • Länsförsäkringar fonder kurser.
 • Schuhgröße 11.
 • Lägenheter till salu i lomma.
 • Helikopterplattan gamla stan.
 • Hur går djurförsök till.
 • Vem efterträdde tito.
 • Köksbiträde lön kollektivavtal.
 • Svamputflykt stockholm 2017.
 • Løselighet salter tabell.
 • Folksam avesta.
 • Dana reeve 2006.
 • Carla carlqvist öl.
 • Hintergrundbilder natur.
 • Köpa aluminiumprofiler göteborg.
 • Sandra dahlberg dotter sjuk.
 • Nissan e nv200 2018.
 • Isabel adrian robinson.
 • Booking.com telefon.
 • Koh mook sivalai beach resort.
 • Är tidig vård webbkryss.
 • Mz 125 sx.
 • Dialect täby kyrkby.
 • Spironolactone mechanism of action.
 • Friedland dörrklocka.
 • Miniature bull terrier temperament stur.
 • Lejonhuvad dvärgvädur.
 • Barnvänlig youtube.
 • Philippine airlines business class.
 • Jva vechta jugend.
 • Risgrynsgröt havremjölk.
 • Allvetare perspektiv.
 • Utbildningstjänst barnmorska 2017.
 • Waar vallen mannen op bij vrouwen.
 • Hålla engelska.
 • Tandguld köpes stockholm.
 • Background tänzer gesucht 2017.
 • Albert engströmsspelen.
 • Vad betyder varsel.