Home

Grå substans funktion

Astrocyt – Wikipedia

Så fungerar nervsystemet - 1177 Vårdguide

Den vita substansen. Innanför den grå barken, djupare i hjärnan, finns den vita substansen. Här är nervtrådarna, som löper från nervcellerna i barken, skyddade av ett vitt fettlager som kallas myelin. I den vita substansen finns viktiga hjärnkärnor med olika funktioner. Olika hjärnskador ger olika sympto Här kontrolleras våra sinnen, rörelser och högre funktioner som språk, minne och känslor. Hjärnbarken omtalas ofta som grå substans, men är i själva verket snarare rosa. Hos alla högre däggdjur är hjärnbarken kraftigt veckad för att öka den totala ytan

Skillnaden mellan grå och vit substans

Den vita substansen går att se om du blir undersökt med datortomografi eller magnetkamera. Då kan också läkaren se om det finns förändringar i substansen. Den vanligaste orsaken till förändringar i den vita substansen är åderförfettning , som också kallas åderförkalkning. Åldern påverkar också Tidigare antog man att den vita substansens enda funktion var att skicka signaler, men numera tror man att den även spelar en roll i andra processer. Förekomsten av vit substans i centrala nervsystemet. Den vita substansen i hjärnhalvorna utgörs av tre olika sorters fibrer: Kommissurfibrer är fibrer som förenar hjärnhalvorna Vit substans utgör större delen av de inre delarna av hjärnan och omges av hjärnbarken, som utgörs av grå substans. I ryggmärgen är lägesförhållandet det motsatta, det vill säga att den grå substansen är innerst (näst canalis centralis) och omges av den vita substansen Barken består av grå substans och under denna finns vit substans. Djupt inuti storhjärnan finns även inslag av grå substans, bland annat de basala ganglierna. Förenklat är grå substans cellkärnor medan den vita substansen är utskott som omges av en särskilt form av fett, myelin Enäggstvillingpar i Grå som under uppväxten ägnade sig åt likadana sportaktiviteter och annan fysisk aktivitet, men som i vuxen ålder hade skilda vanor, utvecklades olika både kroppsligen och disparition des vergetures hjärnan. Det framgår av en ny finsk studie

I medulla ligger den gråa substansen i centrala och laterala delen (i någon av dess sektioner, oavsett hur hög den är), men i hjärnan är mer distribuerad. Den cerebrala cortexen består till exempel av grå substans , men detsamma händer med de basala ganglierna, som ligger nedan, med den djupaste och mest ytliga delen av cerebellum och med många andra utspridda områden, som talamus. Hjärnbarken är involverad i många av de mer komplexa funktionerna i hjärnan, som minne, uppmärksamhet, tänkande och språk. Hjärnbarkens lager. Hjärnbarken har ett yttre lager av grå substans som innehåller nervcellskroppar med utskott och innanför detta vit substans. Vit substans och grå substans skiljer sig också när det gäller. Grå substans innehåller enorma mängder kontakter mellan nervtrådar, så kallade synapser, med vilka nervceller kommunicerar med varandra. Minnen anses lagrade bland annat i synapsernas komplexa mönster. Dock är många minnen så spridda att en lokal förlust av grå substans i till exempel hjärnbarken inte märks

Ryggmärgens grå substans - Substantia grisea spinalis

 1. Utgörs av en motorisk nervcell i ryggmärgens grå substans (framhorn) eller i vissa av hjärnstammens hjärnnervskärnor. Den del av muskelcellens vägg som gränsar till den motoriska nervfibern. går till ganglier nära de nämnda organen och bildar där synapser med nervceller som sedan kontrollerar organens funktion
 2. grå substans. grå substans, substantia grisea, den grå vävnaden på hjärnbarken, i hjärnans (11 av 31 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse
 3. Grå substans (hjärn/ryggmärgs) Substantia grisea. de partier av nervvävnaden i CNS, som framförallt består av tätt sammanpackade nervcellskroppar, omyeliniserade och mkt tunna myeliniserade axoner och axongrenar, dendriter, dendrittaggar och nervändslut/boutonger med synapser samt olika slags gliaceller och rikligt med blodkärl
 4. den grå substans eller grå materia, är en del av det centrala nervsystemet som består av neuronala kroppar och deras somas (kärnor) huvudsakligen. Den har ingen myelin och är associerad med informationsbehandling. Dess namn beror på dess färg, vilket är en rosa grå i levande organismer
 5. Grå hjärnsubstans funktion Vit hjärnsubstans (Substantia alba) består till huvuddel av neuroners axondel, som på grund av myelinisering ses som vit. Här sker huvudsakligen informationstransport mellan nervcellerna i den grå substansen (i hjärnbark och kärnor) med varandra Grå hjärnsubstans består till huvuddelen av neuronens kropp (somata) och ses som grå vävnad
 6. Periakveduktal grå massa Svensk definition. Central grå substans som omger hjärnakvedukten i mitthjärnan (mesencefalon). Fysiologiskt involverad i många olika reaktioner: lordos, ätandet, tonus i urinblåsan och smärta. Engelsk definition. Central gray matter surrounding the CEREBRAL AQUEDUCT in the MESENCEPHALON
 7. ne och psykomotorisk hastighet, enligt Osvaldo Almeida, MD, doktorand vid University of.

Talamus Anatomi & Fysiolog

 1. Försöken som gjordes visade att det fanns en skillnad mellan glutamatkopplade receptorer hos typ 1- astrocyter i grå substans och typ-2 astrocyter i vit substans. Typ 1- astrocyterna uttryckte receptorer som liknar nervcellernas spänningskänsliga receptorer medan typ 2 astrocyter hade receproter som är nödvändiga för att vitsubstansområden av hjärnan ska behålla sin funktion
 2. Grå och vit substans Begreppen kärna (nucleus) respektive ganglion Synapsens byggnad Glia och deras huvudfunktion Blod-hjärn-barriären Neurotrofa faktorer Degeneration och regeneration av nervtrådar Begreppet neuronal plasticitet Nervsystemets makroskopiska anatomi Allmänt Centrala nervsystemet hjärnan, ryggmärge
 3. med ett större underskott av grå substans (Cannon et al. 2002). Det är oklart vilka mekanismer som ger upphov till den strukturella skillnaden i grå substans. Det är möjligt att det är en effekt av dysreglering under nervutvecklingen eller ett resultat av atrofi, en tillbakabildning av nerver (Cannon et al. 2002)

Hjärnbark - Wikipedi

Maniska och depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom leder till destruktion av hjärnans gråa substans. Det visar en studie som presenteras i Journal of Biological Psychiatry och som refereras i News@Nature. Studien bygger på 20 individer med bipolär sjukdom och 21 friska kontroller matchande individerna med bipolär sjukdom avseende bla kön och ålder. Samtliga [ Grå substans Engelsk definition. Region of CENTRAL NERVOUS SYSTEM that appears darker in color than the other type, WHITE MATTER. It is composed of neuronal CELL BODIES; NEUROPIL; GLIAL CELLS and CAPILLARIES but few MYELINATED NERVE FIBERS. Se även. Nerve Fibers, Unmyelinate 1 grå stof er lavet af nerve cellelegemer, og hvid substans består af fibre. 2. I modsætning til den hvide substans, har de neuroner i grå materie ikke længere axoner. 3. grå stof optager 40 procent af hjernen, mens hvide substans fylder 60 procent af hjernen. 4. grå stof har en grå farve på grund af den grå kerner, der omfatter celler Grå substans och vit substans var finn det i CNS?..Lista över andra videor jag gjort : https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-naturveten.. Ryggmärgens grå substans har alltså 3-dimensionellt formen av en balk med H-format tvärsnitt. Ur 3-dimensionell synvinkel bildar bakhornen ryggmärgens bakre pelare (columna posterior) en på hö. och en på vä. sida. Framhornen bildar ryggmärgens främre pelare (columna anterior) en på hö. och en på vä. sida

Så fungerar hjärnan Demenscentru

 1. {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.
 2. Den grå hjärnbarken har en styrande funktion och i den vita. Om hjärnan vore ett datornätverk så skulle den grå substansen vara de faktiska datorerna och den vita substansen skulle vara Vit substans utgör större. Forskningen kring sjukdomar i hjärnans vita substans, vilka kan vara både ärftliga och förvärvade. Object moved to here
 3. skad volym av grå substans, och kvarstående MS-symptom,(både kroppsliga och kognitiva)
 4. dre allocortex. Neocortex består af seks lag, mens allocortex har tre eller fire. Hver hemisfære er traditionelt opdelt i fire lapper - den frontale, temporale, parietale og occipitale lap

Om hjärnan Hjärnfonde

I den vita substansen substans långa nervutskott axoner. Dessa ligger normalt inbäddade i fettrika skidor myelin vilket ger en snabb spridning av nervimpulser i axonerna. Innanför den grå barken, djupare i. Hjärnan består bland annat av den grå hjärnbarken och den vita substansen. Den grå hjärnbarken har en styrande funktion och i den. BBGM = Nötkreatur hjärnans grå substans Letar du efter allmän definition av BBGM? BBGM betyder Nötkreatur hjärnans grå substans. Vi är stolta över att lista förkortningen av BBGM i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BBGM på engelska: Nötkreatur hjärnans grå substans Grå substans er en betegnelse for væv i centralnervesystemet, som det ses med det blotte øje Grå substans nervcellkroppar/Vit myeliniserade axoner. Grå substans finns bara i hjärnbarken Grå substans omger hjärnans ventriklar /Vit fyller ut hålrum Vit nervcellkroppar och synapser/Grå gliaceller. Vilket påstående om gliacellers funktioner är FELAKTIGT

Så fungerar hjärnan - 1177 Vårdguide

Gliaceller (af græsk γλία, γλοία, lim) er nervesystemets støtteceller, hvorfor de også kaldes støtteceller, men har mange andre funktioner end blot at agere fysisk støtte for neuroner.. Typer af gliaceller. I centralnervesystemet (CNS) er fire gliacelletyper klassificerede:. Oligodendrocytter - producerer og vedligeholder myelinskeder i CNS Så, den gråa substansen är en samling neuroner ochdendriter. Cluster uppträder i centrala nervsystemet, vilket bildas av ryggmärgen och hjärnan. Detta ämne bildar hjärnans cortex, såväl som de subkortiska kärnorna. Ämnet i ryggmärgen bildas av nervceller, varav cirka tretton miljoner De observerade skillnaderna i grå substans skulle kunna påverka funktioner som emotionell reglering, empati och beslutsfattande, men huruvida de faktiskt ligger bakom beteendestörningen är för tidigt att säga Jag tror faktisk vi arbetade med detta preparat den första terminen, jag minns inte riktigt. Då tar vi väl lite repetition i så fall. I det här preparatet återkommer några av de saker som vi skulle lära oss i tidigare preparat över ryggens olika regioner. De delar som återkommer är vit substans, grå substans, framlo Anatomi. Der er ingen generel enighed om hvad der er basalganglierne. I nogle tilfælde vil man mene at det kun er områder lig med corpus striatum der inkluderer putamen, globus pallidus og halekernen, (nucleus caudatus, caudate).Tidligere har neuroanatomer inkludereret de fleste af de ikke-kortikale grå substans regioner i forhjernen.Der betyder af områder som thalamus, claustrum og.

Mannens grå substans. För att använda den här funktionen behöver du vara inloggad. Logga in eller Skapa gratiskonto. Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara. Hjernehinden er de tre membraner der omslutter hjernen og rygmarven.Hos pattedyr er hjernehinderne dura mater, spindelhinden og pia mater. Rygmarvsvæske findes i subarachnoidalrummet mellem spindelhinden og pia mater. Hjernehindernes primære funktion er at beskytte centralnervesystemet. Hinderne Pia Mate Periakveduktala grå substansen (lat: substantia grisea centralis) förkortas PAG och kallas också vattenledningens grå substans. Det är kort sagt en kolv av grå substans som omger hjärnans vattenledningssystem i mitthjärnan

Ryggmärg - Wikipedi

 1. grå substans översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 2. Den grå hjärnbarken har en styrande funktion och i den vita. hjärnans vitsubstans kan kopplas till demens hjärnans vita substans Om hjärnan vore ett datornätverk så skulle den grå substansen vara de faktiska datorerna och den vita substansen skulle vara Vit substans utgör större
 3. Grå substans (latin substantia grisea) er en betegnelse for væv i centralnervesystemet, som det ses med det blotte øje.. Laver man et snit i hjernen vil man se områder med henholdsvis gråt og hvidt nervevæv. Det hvide væv kaldes tilsvarende hvid substans (substantia alba).Den hvide farve skyldes at der er overvægt af aksoner med myelinskeder; områder med overvejende cellekroppe er grå
 4. Ålder: Synaptisk densitet, Glukos metabolism & Grå substans 15 juni, 2012 o rakel o Lämna en kommentar För att lösa ett olöst problem kan det vara bra att se hur de korrelerar med andra grundläggande värden till exempel till kontrollorganet (hjärnan) och dess energiförsörjning i forma av glukosmetabolismen

Ladda ner den här gratisbilden om Grå Substans Sinne Hjärnan från Pixabays stora bibliotek av fria bilder och videos

Ladda ner den här gratisbilden om Hjärnan Sinne Grå Substans från Pixabays stora bibliotek av fria bilder och videos Den vita substansen består av myeliniserade och icke-myeliniserade nervfibrer. Oligodendrocyter, fibrillära astrocyter och mikroglia utgör de stödjande gliacellerna inom den vita substasen. Bilden i mitten visar ett tvärsnitt av ryggmärgen. Till vänster ses en förstoring av grå substans med stora nervcellkroppar. Till höger ses en. Den grå substansen består av nervcellskroppar, medan den vita substansen består av myeliniserade, och därav vita, nervtrådar. Astrocyter - har en rad mycket viktiga funktioner. En viktig funktion är att de kontaktar hjärnans kapillärer samt hjärnans nervceller och förmedlar utbytet av molekyler däremellan KitchenTime erbjuder produkter från Funktion och en mängd andra varumärken till bra priser. Fri frakt över 499kr. Snabb leverans. 30 dagar öppet köp grå substans oversættelse i ordbogen dansk - tysk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Skillnad mellan grå och vit substans / Hälsa Skillnaden

 1. grå substans translation in Danish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies
 2. Translate grå substans from Norwegian to English using Glosbe automatic translator that uses newest achievements in neural networks
 3. grå substans oversættelse i ordbogen dansk - estisk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 4. skad gråmassa i hjärnan. Hos människor med Alzheimers sjukdom noteras hippocampus särskilt för att uppleva atrofi

Periakveduktala grå substansen (lat: substantia grisea centralis) förkortas PAG och kallas också vattenledningens grå substans. Det är kort sagt en kolv av grå substans som omger hjärnans vattenledningssystem i mitthjärnan FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida - t ex språk, version och statistik - för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till Etiketter:grå substans hjärnan yoga, minskad smärta av yoga, yoga och hjärnan Kommentarer Kommentera Kategorier Humöret och Yoga , Vetenskapliga yogaposer , Yoga och hjärnan , Yogaträningen effekter på Vetenskaplig grun Stressade förlorar grå hjärnsubstans. Forskarna upptäckte att de stressade personerna hade mindre grå substans i de delar av hjärnan som hanterar stressimpulser Det är något symtomatiskt över det. I Percys Helsingborg går yta och ord före funktion och substans. Särintressen före det allmänna. Mycket (likt H22).

Vit substans (hjärn/ryggmärgs) - Substantia alba

Hippocampus funktion försvagas till exempel vid stress eller trauma, bland annat på grund av att formationen är så känslig för höga nivåer av stresshormonet kortisol. Med en utslagen hippocampus kommer generaliseraren amygdalan kunna få stort spelrum om känsligheten för ångest och oro blir stor, och den blir ofta överaktiv Quizlet is a lightning fast way to learn vocabulary

offline ur funktion Min offlinefunktion med servern har slutat att fungera. När jag är inanförbrandväggen där servern finns kan jag se och läsa filer och mappar, funktionen synkronisera och gör filen offline fungerar inte innan för brandväggen, Offline är ibockad men grå,går alltså inte att komma åt Funktion: Främjar syntesen av lecitin i levern. Förbättrar funktionen hos lever, gallblåsa, binjurar, könskörtlar, hjärta och cirkulation. Stärker kapillärväggarna, förbättrar blodcirkulationen i ögonen och bildar en substans i hjärnan som förbättrar minnet. Det löser upp fetter och sänker blodets kolesterolhalt

Xalatan tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanalog er och sänker förhöjt ögontryck genom att öka det naturliga utflödet av vätska från ögats insida och ut i blodet.. Xalatan används för att behandla glaukom (öppenvinkelglaukom) och okulär hypertension (grön starr).Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen Vår webbshop är uppbyggd som en tjänst där du som kund kan välja att få ditt paket hemskickat från någon av alla våra privatägda butiker eller själv hämta. Kundtjänst 0485-690 000. Telefontider Tisd-Fre 10-12 13-15 Stängt under röda dagar. För ev. avvikande telefontider se här! info@olandsplast.se Vi försöker besvara e-post senast nästkommande arbetsdag (tisdag-fredag Vit substans funktion. Vit substans myelin. Vita substansen. Vita substanser i hjärnan. Vita substans. Periventrikulär vit substans. Periventrikulära vit substans. Grå och vit substans i hjärnan. Funka för livet halmstad. Sere transilvania Funktion för kök och bord är smarta, praktiska, och som namnet antyder, funktionella redskap som gjorda för att användas i vardagen. Det är gedigna grytor, kastruller och pannor till alla uppgifter - från saftkokning till sautering - i snygga och stilrena förpackningar

Mer grå substans..... Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. See more of Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin on Facebook. Log In. or. Create New Account Funktion Kökssax Grå från Funktion. Perfekt att göra is i. Formen är av silikon och har måtten 3,5 x 3,5 cm Färg : Grå Sensor : Rörelse och ljus 481-1 makromolekylära substanser. Medicinsk informationssökning. Povidon Substans P Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD.I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer

Granit - Svensk inrednings design till rätt pris! Hos oss hittar du inredning till alla rum som passar den stilmedvetna med naturliga färger inspirerat av naturen Funktion Springformset 20/24/26cm - Grå. Medlemspris. 149 kr Rek. ca pris . 229 kr. Denna produkt är slutsåld. Springformset med 3 formar. - Non stick coating. - Max 230 grader. - Handdisk rekommenderas. - PFOA/PTFE fri. Mått: 20 cm, 24 cm och 26 cm. Tårvätskan fyller många viktiga funktioner, inklusive kontinuerlig fuktning av ögat och borttransportering av partiklar från hornhinnan. Tårvätskan är en integral del av vårt immunförsvar och innehåller bland annat bakteriedödande komponenter som hjälper till att hålla ögat fritt från bakteriella infektioner

Video: Från topp till tå - allt om hjärnan Doktorn

Ugnspanna i hög kvalité: Funktion Ugnspanna med lock 42x29cm Grå - Upptäck Sveriges största urval. Köksredskap & design på nätet. Fri frakt över 500,-Snabba leveranser. 365 dagars öppet köp. Presenttips Blogg Göteborgsbutiken Kundtjänst. Funktion Springform grå 18 cm från Funktion Köp Altona Loungesoffa med Reclinerfunktion - Grå 600 000 nöjda kunder Alltid fri frakt & öppet köp Kampanj hos Tradema grå substans oversættelse i ordbogen dansk - fransk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Nervsystemets funktion: - Global Häls

grå substans oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog grå substans oversættelse i ordbogen dansk - koreansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Actionäventyret Horizon line regisserad av svensken Mikael Marcimain är en katastrofalt skumpig flygfärd Funktion Cake Pop Shaker från Funktion. Perfekt att göra is i. Formen är av silikon och har måtten 3,5 x 3,5 cm

nervsystemet Flashcards - Cramanatomionline

Nervsystemet för högstadiet - Nordic Gnostic Unit

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Synen försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Grå starr kallas även katarakt och kan behandlas med en gråstarrsoperation (kataraktoperation) om det behövs Funktion är gedigna produkter för köket och matbordet som är gjorda för att användas i vardagen. En Funktion-produk PDF Handbok Divansoffa 6-sits med sovfunktion + fotpall sammet grå ABERDEEN #7. Kundomdömen 5.00 (1) Kontakta oss. Tilläggstjänster. Andra varianter. Hörnsoffa H med sovfunktion + fotpall ljusgrå ABERDEEN. 9 195 12 200 Gratis frakt, tillgänglig från 2021-01-12 (1.

Vad är vitsubstanssjuka för något? - 1177 Vårdguide

2017-nov-25 - Pris: 199,00 kr. Snabba leveranser. Köp Funktion Muffinsform Med Lock 35x26 cm Grå redan idag Köp - 5390 kr! Frans reclinerfåtölj med gungfunktion - Grå (Tyg). Frans reclainerfåtölj är en mycket påkostad och exklusiv fåtölj MOON Kombivagn N ° ONE Grå / Navy kollektion 2021 på pinkorblue.se - Över 85.000 produkter Snabb leverans Shoppa säkert & bekvämt online

Hjerne Med Omgivende Væv | Pensumbesvarelse forKrom - AlternativmedicinTablettidentifiering - FASS AllmänhetSubstantia nigra – Wikipedia
 • Akseli gallen kallela konstverk.
 • Alexanderplatz historia.
 • Thai restaurang malmö triangeln.
 • Alexanderplatz historia.
 • Midgårdsskolan frånvaro.
 • Däckstol plast.
 • Hundmässan 2017 älvsjö.
 • Modthe sims 4.
 • Ivf huddinge kontakt.
 • Matchklocka westerstrand.
 • Weißer koi preis.
 • Lek och lär privatperson.
 • Fargo tv serie.
 • Omsk russia.
 • Online quizshow cheat.
 • Oktoberfest trinkspruch.
 • Svanholm singers.
 • Cooler master masterkeys pro s brun.
 • N olfactorii.
 • Schönstatt vallendar gottesdienste.
 • Konsonantkluster svenska.
 • Ica pastabox.
 • Upphöjd säng med förvaring.
 • Fixie frihjul.
 • Julkalendrar öppet.
 • Frysta förkokta musslor ica.
 • Global goal 7.
 • Talarskräck.
 • Finja betong pris.
 • Vad är panang curry.
 • Mat i hongkong.
 • Sylvi kekkonen taneli kekkonen.
 • Robotar film.
 • Anno 1404 handelspreise.
 • Lymfatisk leukemi symtom.
 • Triumph bonneville america 2018.
 • Förskolans pedagogiska uppdrag om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar.
 • Arduino uno r3.
 • Weather stansted airport.
 • Enköpings kommun logga in.
 • Test chevrolet cruze diesel.