Home

Artportalen fjärilar

De mest välkända arterna är dagfjärilarna och kanske dem de flesta tänker på som fjärilar, men egentligen utgör de bara en bråkdel av alla arter. Av världens ca 150 000 beskrivna fjärilsarter är bara 12 % dagfjärilar. Majoriteten av alla fjärilar tillhör den brokiga gruppen nattfjärilar.Hit hör t.ex. mätare, nattflyn, spinnare, svärmare, mott, vecklare och malar, varav. Artportalen har funnits sedan år 2000 och utvecklas kontinuerligt. Under de senaste åren har flera olika mobil- och målgruppsanpassade tjänster tillkommit, t.ex. Artportalens checklista, mobilrapportering i Artfakta och invasivaarter.nu. Dessutom finns API:er som möjliggör att andra kan bygga applikationer mot Artportalens databas Klickar man på ett foto kommer man till en sida med länk till rapporten i Artportalen samt möjlighet att kommentera. Upptäcker du fel eller tveksamheter så tveka inte att meddela mig genom att kommentera fotot eller skicka ett e-brev, och lämpligen också fotografen i Artportalen. Vilken art? - Artbestämning av fjärilar i Sverig

På Artportalen kan man se bilder av en mängd olika svenska fjärilar. En del bilder kan ibland vara inlagda på fel art, men för det mesta är alla korrekt bestämda. För att få en artlista med bilder på Artportalen. Sök fynd, fyll i art Fjärilar eller Blåvingar, välj år, exempelvis 2012-2013. Klicka i Visa bara fynd med. Fjärilar inom punktlokalen och upp till 5 m höjd räknas och registreras i 15 minuter per inventeringstillfälle. Avståndet mellan två närliggande punkter bör vara minst 500 meter. Metoder för övervakning av dagfjärilar på Svensk Dagfjärilsövervaknings webbplats

april | 2008 | Rolf´s NaturfotobloggFjärilar: Dagfjärilar | ArtDatabanken

Sammanfattning över funktionalitet på Artportalen.se; Till Artportalen.se; Rapportera med checklista direkt i fält - perfekt för t.ex. fåglar, fjärilar, trollsländor. Artportalens checklista är mobilanpassad och gör det enkelt att rapportera direkt i fält utifrån en given artlista Artportalen. Artportalen drivs av ArtDatabanken i samarbete med olika intresseorganisationer, det varierar med vilken art rapporteringen gäller. Här rapporterar du fynd av alla arter, men Artdatabanken har särskilda portaler för träd respektive musslor. I Artportalen rapporterar du till exempel. fjärilar och småkryp ; fåglar ; svampar. På Artportalen kan man se bilder av en mängd olika fjärilslarver. En del bilder kan ibland vara inlagda på fel art, men för det mesta är alla korrekt bestämda. För att se larvbilder på Artportalen. Sök fynd, fyll i art Fjärilar, Blåvingar eller Lindsvärmare, välj år, exempelvis 2012-2013. Välj Stadium = Larv/nymf

De sista bären

Fjärilar - fladdrande skönheter och känsliga

 1. De övervintrar som fullbildade fjärilar runtom i Sverige i jordkällare, vindsförråd och krypin utomhus. De vaknar till liv i mars, april. Det är dock vanligare att fjärilar övervintrar som ägg, larver eller puppor. Många fjärilar som övervintrar ser blekare och slitnare ut på våren än under hösten då de kläckts
 2. Den är en sällsynt fjäril som är nära hotad (NT) i hela Europa. I Norden finns den bara i Sverige. Det är sällan man ser fler än fem individer på en och samma lokal. I regel bara en till två individer. Väpplingblåvinge - Turquoise Blue. Det som styrker det, är att det finns ett fotobevis som är upplagt på Artportalen
 3. Har du redan ett konto i någon av SLU Artdatabankens webbapplikationer (Artportalen, Artfakta, Analysportalen)? Använd då detta för att logga in

Fjärilar är en miljöindikator. När dom ser en fjärilsart försvinna. Då är det inte bara fjärilen som är borta, utan en rad andra växter och insekter som försvinner samtidigt. Samt även större djur som fåglar t.ex. Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus. Mina inventerade fjärilsarter på Artportalen Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar. Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av. Artportalen är en webbplats både för den som vill söka efter och rapportera fynd av exempelvis däggdjur, fåglar, fjärilar, trollsländor, växter och svampar i Sverige Boken innehåller kartor, vingspann, värdväxter och flygtider. Extra plus är alla larvbilder som finns med. Jag använder denna bok främst till alla nattfjärilar som jag lyckas få på bild. Den har hjälpt mig flera gånger att artbestämma fjärilar. Och har inte det lyckats, då vänder jag mig till Artportalen Inte mindre än 40 arter har setts på ön, en tredjedel av Sveriges alla arter. Klicka på länken nedan och läs mer om alla observationer, njut av fina bilder och inte minst inspireras att ge dig ut och leta egna fjärilar. Glöm dock inte att rapportera de du ser på artportalen och här på chatten. >>Till sidan om dagfjärila

Bärfisar – Entomologiska Föreningen i ÖstergötlandSKÅDA! Fågel, natur, kultur på Österlen: Bland rosor

Artportalen är en webbplats både för den som vill söka efter och rapportera fynd av exempelvis däggdjur, fåglar, fjärilar, trollsländor, växter och svampar i Sverige. Genom att hjälpa till att rapportera vad du ser i naturen blir Artportalen ett viktigt verktyg för svensk naturvård och dessutom en innehållsrik databas som kan förgylla andra naturvänners naturupplevelser Enligt artportalen är det just sensommarens larver av piltandvinge (Notodonta ziczac) Utan larver, inga fjärilar, skalbaggar eller blomflugor. Utan fjärilar, skalbaggar och blomflugor svälter fåglar och fladdermöss. Gulmåran är värdväxt för många olika svärmare, spinnare och mätare Fjärilar och insekter i Rönneådalen. Observationer från Artportalen de senaste 30 dagarna. Tillbaka. Så började det. Så här skapades Skånes Nordvästpassage. Läs här. Vad händer i Rönneådalen. Läs mer under vad händer i Rönneådalen. Läs mer här . Vårt bildspel Att fotografera fjärilar med digitalkamera är en riktig utmaning, men kul. När ni studerar fjärilar kan det vara kul och se om ni lyckas hitta olika arter av fjärilar. Idag finns det en databas dit man kan rapportera och titta efter fynd som gjort på olika platser i Sverige, Artportalen, se länk nedan

Artportalen SLU Artdatabanke

Fjärilsbestämnin

Antal arter inom parentes. Ringmaskar (11) Mångfotingar (56) Hoppstjärtar (79) Hoppborstsvansar (4) Silverborstsvansar (2 Ovanliga fjärilar bland ängens blommor. Om du står mitt på en blommande äng kan du vara omringad av 60 olika växter. Den blommande ängen är fjärilarnas bästa barnkammare. Där lägger de ägg och där lever larverna på olika växter. Den färdiga fjärilen hämtar nektar från blommorna När du hittat rätt fjäril ser du foton både larv och fullvuxen fjäril och får kortfattad information. Länk till mer detaljerad information finns inklusive länk till artportalen. Fjärilslarver är minst lika intressanta Om du inventerar eller övervakar fjärilar ideellt eller håller studiecirklar om fjärilar och lägger in ditt data på Artportalen kontakta Anna Stenström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (anna.stenstrom@lansstyrelsen.se) eller 010-224 47 06 för gratisexemplar

Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats! Artportalen En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet. Att flyga i rätt tid när det finns mat och solvärme kan spela stor roll för en fjärilsarts överlevnad. Klimatförändringarna kan få rytmen i samspelet mellan fjärilar och växter i otakt

Vilken fjäril? - Naturhistoriska riksmusee

Har du gjort någon intressant observation i Örkelljunga kommun? Det kan gälla växter, svampar, djur eller kanske något annat spännande. Inte bara fåglar alltså! Dela med dig av dina upplevelser genom att rapportera i vår obsbok. Vår lokala obsbok Artportalen På Artportalen, som administreras av Naturvårdsverket och Artdatabanken, kan du själv rapportera fåglar, däggdjur, växte Nationell övervakning av dagaktiva fjärilar - Utvärdering och förslag till utformning av en volontärbaserad övervakning. Om publikationen. Löpnummer: 2007:23. upprättandet av det internetbaserade rapportsystemet Artportalen och flera ideella inventeringsprojekt har intresset för dagfjärilar ökat kraftigt i Sverige under 2000.

Namn Årtal Titel Användning ; Artportalen - fjärilar: 2005 [Titel saknas] Källa: Elmquist, H., Liljeberg, G., Top-Jensen, M. & Fibiger, M Artportalen har funnits sedan 2000 och har de senaste åren vuxit lavinartat i antalet användare och observationer. År 2003 år nåddes miljongränsen och fem år senare var det dags för 10. Om man tittar på Artportalen ser utbredningen för övre Norrland ut så här (se bild). Dagfjärilar, rhopalocera, är huvudsakligen dagaktiva fjärilar. Det finns över 19 000 kända arter dagfjärilar i världen, varav cirka 110 i Sverige I Artportalen finns nedanstående arter registrerade i Markusfallet. Ängspärlemofjäril Puktörneblåvinge Makaonfjäril Brun Gräsfjäril Lukt Gräsfjäril Nässelfjäril Mindre igelkottspinnare Brunfläckig pärlemorfjäril Skogsnätfjäril Ängssmygare Starrgräsfjäri Cirka tio procent av Sveriges djur och växtarter är hotade. Åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verktyg för att tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer

Artportalen, fjärilar: 2006 [Titel saknas] Källa: Bengtsson, Å., Gustafsson & Palmquist: 2015: Katalog över svenska fjärilar [Catalogue of the Lepidoptera of Sweden]. (Entomologiska Föreningen i Stockholm). Käll Fjärilarna flyttar norrut - förändringen dramatisk Uppdaterad 29 maj 2020 Publicerad 29 maj 2020 Allt fler fjärilar observeras oftare i nordligare delar av landet, visar en analys av bland. På Artportalen, som administreras av Naturvårdsverket och Artdatabanken, kan du själv rapportera fåglar, däggdjur, växter, insekter, fiskar mm som du sett i Ängelholms kommun. Se vilka fåglar som rapporterats från Ängelholms kommun Se vilka kräldjur som rapporterats från Ängelholms kommun Se vilka groddjur som rapporterats från Ängelholms kommun Se vilka fjärilar/insekter som. artportalen. 3.3 Inventering av fjärilar Inventering av fjärilar (liksom inventering av skalbaggar och gaddsteklar), gjordes enligt önskemål från beställaren, som en kvalitativ inventering, där förekommande arter noterades men där antalet individer inte angavs. För att på ett bra sätt täcka in inventeringsområdet Namn Årtal Titel Användning ; Artdatabanken: 2006: Artportalen, fjärilar: Källa: Bengtsson, Å., Gustafsson & Palmquis

DSCN2859 – Naturfoton m

Site title of www.artportalen.se is Välkommen till Artportalen - Artportalen World ranking 134769 altough the site value is $16224. artportalen.se IP is 77.235.229.68 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 1265 ms speed. The charset for this site is utf-8 Biogeografisk uppföljning av fjärilar (projektkod på Artportalen: 2919). Fältinventeringarna utfördes av Pavel Bina, Leif Björk, Maria Blomkvist, Lennart Bratt, Claes Eliasson, Urban Gunnarsson, Stefan Holmberg, Mikael Johannesson, Maria Jons Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark ser med glädje att både intresset för och kunskapen om fjärilar i fjäll- och skogslandet ökar. Inför inventeringsprojektet, som startade sommaren 2019, har Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark sökt, och beviljats, stöd från Göran Gustafssons stiftelse Artportalen Svenska fjärilar - Naturhistoriska riksmuseet Nordens mätare - text och bild Bertil Gullander Catalogus Lepidopterorum Sueciae - Svensk fjärilskatalog; Norge. Artsobservasjoner lepidoptera.no: Sommerfugler i Norge Norges Sommerfugler Danmark. Lepidopterologisk Forening, Danmar

Här är fjärilarna som flyttat längst Uppdaterad 29 maj 2020 Publicerad 29 maj 2020 Allt fler fjärilsarter syns längre norrut, och några tycks ha flyttat hela 30 mil Exkursion och Faunaväkteri i Ågesta - Bastardsvärmare och andra fjärilar Som Faunaväktare rapporterar man sitt fynd till Artportalen, www.artportalen.se , där det blir tillgängligt för andra att se. Genom samarbete kan kunskapen användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter Fjärilar Silversmygare Hesperia comma NT 77 20 Svartfläckig blåvinge Maculinea arion NT 18 74 artportalen. Fjärilar . Silversmygare Hesperia comma NT . Silversmygaren är vanlig i området och 2010 räknades hela 77 individer, under 2013 hade arte

De dagfjärilar som övervintrar i Sverige vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Om beteendet håller i sig finns risk att fjärilar. Fjärilarna trivs i värmen och då flyger de runt mellan de växter som fortfarande blommar. På fyra år har Gabriel Tjernberg rapporterat in 1234 fjärilsarter till artportalen BIOGEOGRAFISK UPPFÖLJNING DAGFJÄRILAR 2015 2 Omslag: Violett guldvinge på Jämtlandsmaskros, Taraxacum crocodes, på Nästmyren i Jämtland Foto: Lars Pettersson Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärila Dagfjärilar, Lepidoptera, fjärilar, gräsmarker, fjäll, monitoring, ökningar, minskningar, Natura 2000, skyddad natur Geografiskt område Sverige Tidpunkt för insamling av underlagsdata 2018 Plats för lagring av data Metadata och projektexponering på Artportalen.

Bastardsvärmare i Sverige SLU Artdatabanke

 1. - Det är en styggelse och leder till genetiska problem som ger fjärilarna andra egenskaper än de ska ha, säger Kjell Antonsson. Om man ser en Apollofjäril, som är Europas största dagfjäril, kan man rapportera in det på hemsidan www.artportalen.se
 2. Artsammansättningen av fjärilar skiljde sig mellan naturtyperna och båda bidrog med unika arter och de kompletterar således var­ andra. Kraftledningsgatorna hade både fler arter och individer av fjärilar än naturbetesmarkerna. Totalt observerades nio rödlistade fjärilar i de båda markslagen, åtta i kraftledningsgatorna och se
 3. Artportalen.se - Användarforum has 4,223 members. Gruppen är tänkt att användas av brukare av Artportalen, som ska hjälpa varandra att hitta och använda..
 4. Unika fjärilen har siktats igen Ännu en läsare har hört av sig efter att ha sett en Apollofjäril. Det är inte alla förunnat men beger man sig till Gryts eller Tjusts skärgård kan man ha tur
 5. Länsstyrelsen välkomnar dig som är nyfiken på att lära dig söka och rapportera in fynd i Artportalen på en kostnadsfri utbildning. Tid 26 mars i Vänersborg Kl. 18:00-20:00 Anmälan senast 27 februari till sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se 010-22 451 22 Plats Välj bland följande orter: - Göteborg 4/3 Anmäl dig här - Borås 14/3 [

Introduktion till artbestämning av fjärilar. Dessa sidor vänder sig främst till den mindre vane fjärilsskådaren och dess syfte är att dels ge en introduktion till artbestämning av fjärilar, och dels hur man på bästa sätt ska använda den här webbplatsen för att lyckas med sin artbestämning Fjärilar och deras värdväxter interagerar, alltså påverkar de varandra ömsesidigt. Om värdväxterna innehåller som mest näring då fjärilarna och deras larver behöver dem som mest är arterna fenologiskt synkroniserade. Skulle växterna och blommorna istället ha sin topp under vintern skulle de vara fenologiskt asynkroniserade

Rapportera fynd av arter SLU Artdatabanke

Fjärilen övervintrar som vuxen och därför kan den ses mycket tidigt på våren. Sorgmantel , Nymphalis antiopa , art i familjen praktfjärilar. Den har mörkt sammetsbruna vingar med bred, gul ytterkant och äter bland annat sav och rutten frukt I artportalen ser man att den är observerad i Skåne och några enstaka exemplar i Östergötland. Det är trevligt att de flyger in på vår veranda så att jag får möjlighet att fotografera. Första gången jag fotade den bruna fjärilen med blixt såg jag hur den skimmrade i blått på fotot och artbestämningen blev mycket lätt Denna fjäril har en tvåårig utveckling och i mina trakter ser vi den bara under ojämna år. Tror att det är tvärtom i norra Sverige, att den där ses oftare under jämna år. Hej, har tittat igenom bilder på artportalen och samtliga fläckar varierar i storlek på olika individer Artportalen - Observationer av Sveriges fjärilar och med ett stort bildarkiv Provins katalog för fjärilar - Kolla vilka fjärilar som finns i ditt landskap. Dagfjärilar - Första volymen ur Nationalnyckeln till Sveriges flora och faun

Rapportera dina upptäckter - Naturvårdsverke

 1. Nya artportalen öppnade 21 maj. I skrivande stund har 2118 rapportörer skaffat en inloggning och överfört sina fynd från Småkrypsportalen. Gör det du också - det finns mycket kul att upptäcka! Glädjande nog finns också landskaatalogerna med i det nya. Titta under menyn Listor och statistik. Trollsländor; Hopprätvingar.
 2. *= Statistik hämtad ur Artportalen. Fjärilarna sorgmantel och nässelfjäril nyttjar flera av ogräsväxterna som värdväxter, där larverna äter sig feta. Men den vackraste av parkens fjärilar är kanske påfågelöga vars ögonmönster på vingarna skrämmer angripare
 3. Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen
 4. â¹ï¸ Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken
 5. a fynd av trollhand och nordlig anisticka. 0. Anmäl

Vilken larv? - Naturhistoriska riksmusee

 1. 1. Skyddsklassade arter (Artportalen och Observationsdatabasen) 2. Personligt dolda poster (Artportalen) 3. Poster från Observationsdatabasen (via webbservice) Ickepublika verktyg i Artportalen, t ex 1. Valideringsverktyg 2. Publiceringsverktyg 3. Verktyg för valideringsregle
 2. 1 2 3 5 4 Ljungbyhed Pensionat Söderåsen - Ljungsgård - mot V. Forestad - mot Röstånga - Dammsgården - Ljung - Skäralids fritidsområde - Allarp - Pensionat Söderåse
 3. En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, I Sverige handlar det om vanliga privatpersoner som rapporterar in sina iakttagelser från skog och mark till www.artportalen.se
 4. Mikael Skalstad, fjärilsälskare och fjärilsboksförfattare, njuter precis som så många av oss andra av vårens första fjärilar. Det är framför allt citronfjäril,.
 5. FÖRENINGEN FJÄRILAR I PITE LAPPMARK. HEM OM OSS Aktuellt Bli medlem Galleri Filmer Filer Övrigt Arjeplogs kommun finns ca 40 st dagfjärilar rapporterade på artportalen Blomvisslare - Pyrgus andromedae 28 juni Myrvisslare - Pyrgus centaureae 25 juni Gulfläckig glanssmygare - Carterocephalus palaemon 10 juni Makaonfjäril.
 6. Artportalen finansieras av Naturvårdsverket samt Miljøverndepartementet i Norge. Med en finmaskig håv kan man titta på en fjäril och artbestämma utan att skada den och sedan släppa ut den

25 vanliga fjärilar i Sverige - så känner du Leva & b

 1. SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för.
 2. Under 2002-2007 genomförde föreningen inventeringsprojektet Dagfjärilar i Östergötland. Med hjälp av ca 200 ideella inventerare undersöktes en stor del av Östergötlands ca 500 5 x 5 km-rutor. Totalt noterades 58 319 fynd av 87 arter
 3. Ringmärkare Caroline Sjöström gillar fjärilar lika mycket som fåglar. Tillsammans med 300 andra frivilliga hjälper hon forskningen genom att rapportera fjärilar hon ser. Det kan du också göra
 4. Besökte Trolldalstippen idag lördag 18 juli samt ruderatmarken söder om tippen, kl. 11-13. Den senare lokalen har i stora delar hårdgjorts och förstörts, men fortfarande finns mycket fina fjärilsbiotoper kvar, framför allt i den västra kanten
 5. Caradrina kadenii [1] är en fjärilsart som beskrevs av Freyer 1836. Caradrina kadenii ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. [1] [2] Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.[1]Bildgaller
 6. Här finns artlistor över fåglar, bin, växter (både kärlväxter och kryptogamer) samt svampar (fungi). Här finns också en första lista över rödlistade arter på Hörjelgårdens marker enligt rödlistan 2010 samt en uppdaterad enligt den nya dito 2015. Om du iakttar en ny art är det värdefullt att du rapporterar denna via artportalen, samt att du [
Stromstare6 – Naturfoton m

Sällsynta fjärilar Rolf´s Naturfotoblog

Gudaträd (Ailanthus altissima) . Gudaträd är ett snabbväxande stort träd från Kina som här förekommer i parker och i andra anlagda områden. Det sprider sig med kraftiga jordlöpare som potentiellt kan skada infrastruktur och egendom Mink (Neovison vison, tidigare Mustela vison). Minken är ett mårddjur från Nordamerika som är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i skärgårdsmiljöer och särskilt mot markhäckande fåglar Fjärilen har minskat kraftigt de senare årtiondena i takt med att jordbruket har förändrats. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter Arter och naturtyper - statusrapport i EU Rapporteringen till EU av bevarandestatus för arter och naturtyper som täcks av EU:s art och habitatdirektiv utgör den mest omfattande sammanställningen av läget för biologisk mångfald i Sverige och EU

Jätteloka - Naturvårdsverket

Fjärilar Rolf´s Naturfotoblog

Karminspinnare, Tyria jacobaeae, är en fjäril som är gråsvart och röd och tillhör familjen björnspinnare. Fjärilslarven äter bland annat arter i korsörtssläktet och karminspinnaren har därför införts i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland för att bekämpa korsörten stånds som har spridit sig där efter att ha invandrat från Europa för t.ex. fjärilar och bin. Artinventeringsdata som kommunen tar fram registreras i Artportalen. 6. och naturvärdesinventeringar finns att tillgå digitalt i kommunens GIS-system. Artportalen är en databas för observationer av Sveriges alla växter, djur och svampar och är ett mycket viktigt verktyg i naturvårdsarbetet. Kommunen betalar. Mulletjärnen - även kallad Golfbanekärret eller Trolldalenkärret - inventerades under mars-september under den extremt torra och varma sommaren 2018 och befanns ha en överraskande rik flora och fauna. Totalt hittades 376 arter av flora, fauna och svampar men listan är inte uttömmande. Bland annat hittades 130 arter av kärlväxter, 37 arter av skalbaggar, 20 arter [

SLU Artdatabanken Identity Serve

Närkes landskapsgräns - en genomgång av svårtolkade gränsavsnitt och av troliga felaktigheter i Artportalens gränslager. July 27, 2020. Många nya insekter för Närke i sommar! July 24, 2020. Inventera trollsländor - nu börjar atlasperiod 2. Många nya fjärilar för Närke sista veckan Vi erbjuder dessutom hjälp med tips och metoder för att studera/inventera dagfjärilar med elever/barn. Vi hjälper också till med råd för hur en förändrad utemiljö kan gynna den biologiska mångfalden bland fjärilarna. Till Artportalen. Inspiration till aktiviteter Naturskoleblad 69: Studera dagfjärila Norrboda hamn. För Örskärs del så hade jag en fjäril i Kristineberg den 25/5 men hade inte tid att leta mer då. Helgen 6-8/6 var Martin Irestedt på Örskär och enligt honom var ängsnätfjäril spridd i öns torra gräsmarker då. I artportalen för småkryp finns observationer av enstaka exemplar i tidsrymden 12-22/6 av tre olik Fjärilar! 2019-07-29 15:20 Nunnestenskvätta Tofta, Ölmeviken i Värmaland 30:e okt 2018! 2019-07-09 12:17 Getterön, Varberg den 13:e sept 2018! 2019-07-09 10:0 Humlor (Bombus) är ett släkte av insekter tillhörande familjen långtungebin (Apidae) inom överfamiljen bin (Apoidea).Släktet förekommer främst på norra halvklotet, med enstaka arter i Sydamerika.I Sverige finns 38 arter, [1] medan det i Finland finns 37. [2]Individerna inom släktet är kraftigt byggda. Kroppen har tätt sittande hår som i regel ger ett tvärrandigt utseende i svart.

Artportalen Rolf´s Naturfotoblog

Jag har tillbringat de senaste förmiddagarna vid Hagaberg och fotograferat några av de fåglar som söker föda där. Den roligaste är en tidig blåhake som visade upp sig den 15 aug. Den brukar komma först i sista veckan i aug eller första veckan i sept. Vattenrallen kan man få se skymten av.. Content tagged with bärfisar. | Page 3. Hej! Nu kan man rapportera alla sina bärfisar (inom överfamiljen Pentatomoidea) inom projektet Bärfisartade insekter i Östergötlands landskap på Artportalen.I rapportformuläret så klickar man helt enkelt på projekt lite längre ned, sedan under fliken Småkrypsinventering finner du bärfisarna Fåglar, fjärilar och blommor. Publicerat 2015-07-27 av rofma. Tisdagen 15 september Artportalen Mathiasgården Vallentuna.Kl 19:00. Bertil Johansson förklarar hur Artportalen fungerar och svarar på frågor. Söndag 25 oktober. Björns skärgård värd Andreas Viberg Vi fann åtta olika fjärilar på ängen närmast oss, och tio stycken på ängen längre norrut. De dokumenterades med kamera och anmäldes till artportalen. Det är en fjärilsart som är fridlyst i hela EU och utrotningshotad, den här typen av biotoper finns det helt enkelt inte många kvar av, säger Therese Lindh

Uti äng och hage: 19-22 Maj - GetåSANYO DIGITAL CAMERA – Naturfoton m
 • Bröd till chiligryta.
 • Wolsey socks.
 • Hyra bröllopsklänning stockholm.
 • Coola tändare.
 • Uppsatt hår på körkort.
 • Hintergrundbilder natur.
 • Femte sjukan gravid.
 • Eritreanska recept.
 • Citroen c4 grand picasso 2017.
 • Midgårdsskolan frånvaro.
 • Polisen bergslagen.
 • Regions in england list.
 • Dave grohl dead.
 • Kpop mama awards 2017.
 • Länsförsäkringar fakturafrågor.
 • Strasskakor hembakat.
 • Italiensk hälsning.
 • Beverly hills 90210 schauspieler tot.
 • Extrait le triomphe de la volonté.
 • Bygga arbetsbänk.
 • Rakim 18th letter.
 • Olah örtengren.
 • Aldi bestellsoftware langsam.
 • Jack and jill movie.
 • Grå substans funktion.
 • Staedtler pennor.
 • Liten uggla.
 • Dubai mall shops.
 • Ytterdörrar.
 • Teater tre frö.
 • Fuchskusu.
 • Mötesbokning via telefon.
 • Leonberger hundezüchter baden württemberg.
 • Inkaklad hylla badrum.
 • Hyra semesterhus sverige.
 • Domkyrka umeå.
 • Stafylokocker sjukdomar.
 • How i cured my keratosis pilaris.
 • 400 m häck världsrekord.
 • Billiga färgglada barnkläder.
 • Mutter kind reisen.