Home

Stadsbyggnadsnämnden stockholm

Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar: 30/1, 20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 11/6, 27/8, 24/9 E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Till start.stockholm; På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi. Gå till Stadsbyggnadsnämnden. Visa för datum (Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.) Ordförande 2020-01-01 -- 2020-12-31 Joakim Larsson (M) borgarråd, kommunfullm Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Telefon: 508 29 077 E-post: joakim.larsson@stockholm.se Visa alla uppdrag: Vice ordförande 2020-01-01.

Bygg- och plantjänsten Välkommen till bygg- och plantjänsten. Här hittar du information om gällande planer och pågående planarbete. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar Taxa för stadsbyggnadsnämnden, prisjusterad för år 2020. Beloppen speglar höjningen om 3,2 procent. Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller från och med den 1 januari 2020 (pdf, 235 KB, nytt fönster) Reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids. Reducerad avgift för bygglov eller anmäla Guiden visar hur du loggar in på e-tjänsten och tar del av ritningar i byggärenden via Bygg- och plantjänsten på distans, det vill säga när du är någon annanstans än i Tekniska nämndhuset

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten. Stockholm växe E-post foretag.bygglov@stockholm.se Rådgivning om bygglov - privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00-15.00 torsdag 09.00-11.00. Telefon Telefon 08-508 27 330 E-post E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se Stäng Favoriter. Här.

Stadsbyggnadsnämnden - Stockholms sta

 1. Remiss av Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 - remissvar. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Gemensamma (333,95 KB) §010: 2019-14830 Remissvar på remiss Stockholms Säkerhetsprogram 202-2023: Planärende: PUL §007: 2019-1589
 2. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer
 3. Tips! Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan. Var ute i god tid, förbereda alla handlingar och informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du ansöker eller skickar in din anmälan
 4. Om den prövas i stadsbyggnadsnämnden beslutar politikerna om bygglov ska ges eller avslås. Den som har sökt bygglov och den som är sakägare kan överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar: om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt, själva.
 5. Skolfastigheter i Stockholm AB (Ej publicerad) Stockholm Business Region (Ej publicerad) 2020-12-09. Socialnämnden Tillståndsutskott (Ej publicerad) Stockholms Hamn AB (Ej publicerad) Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB (Ej publicerad) Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB (Ej publicerad) 2020-12-10. Kulturnämndens arkivutskott (Ej.
 6. Fackförvaltningarna ansvarar för specifika verksamheter, till exempel skola, idrott, bibliotek och gatuskötsel. Här hittar du alla stadens fackförvaltningar
 7. Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Exploateringsnämnden. Nästa sammanträde, torsdag 17 december 2020 kl 16:30. Bråvallasalen, Stadshuset. Föredragningslista ej publicerad. Senaste sammanträden 2020-11-12; 2020-10-15; 2020-09-24; 2020-08-27; 2020-06-11; 2020-05-28; 2020-04-23; 2020-03-23; 2020-03.

Stadsbyggnadsnämnden - Stockholm

Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska kontroller av hissar och ventilation. Genom vår e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du hitta STOCKHOLM Visa alla uppdrag: 2:e vice ordförande 2020-03-02 -- 2022-10-16 Jan Jönsson (L) Socialborgarråd E-post: jan.jonsson@stockholm.se Visa alla uppdrag: Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-16 Joakim Larsson (M) borgarråd, kommunfullm Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Telefon: 508 29 077 E-post: joakim.larsson@stockholm.se Visa alla uppdrag: Ledamo Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation) Stockholms Konserthusstiftelse Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se Visa alla uppdrag: Ledamot 2020-01-01 -- 2020-12-31 Alexandra Mattsson Åkerström (V) Gruppledare Telefon: 08 508 291 65 Mobil: 0761229165 E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se Visa alla uppdrag: Ersättare 2020-01-01 -- 2020-12-31 Mikael Sundin (M) E-post: permikaelsundin@gmail.com Visa alla uppdrag. Ordförande 2020-01-01 -- 2020-12-31 Dennis Wedin (M) Borgarråd, kommunfullmäktige Telefon: 08-508 29 130 E-post: dennis.wedin@stockholm.se Visa alla uppdrag: Vice ordförand

Stadsbyggnadsnämnden publicerar idag endast kallelser och protokoll, dock inte protokoll om bygglovsärenden. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Länkar. Offentlighetsprincipen. Politiska nämnder. Kontakt. Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden 551 89 Jönköping. Tfn 036-10 50 00. Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad.Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden. [1] Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör, och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnadsborgarråde Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden genom taxan. Taxa för lov eller anmälan. Beslut om lov eller anmälan. Om du haft ett tekniskt samråd gör Stockholms stad minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetsplatsbesök. Slutbesked, börja använda byggnaden Marievik ligger vid vattnet, nära innerstaden och med goda kommunikationer. Planen innebär att området ändras från ett renodlat kontorsområde till en blandad stadsdel med 960 bostäder, 3 förskolor, kontor och lokaler Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Stadsbyggnads nämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08 - 508 2 7 300 stadsbyggnadskontoret @stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 16:05 - 16:35 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Torsdagen den 26 oktober 201

Arbetet med detaljplanen startade 2010 och redovisning från programsamråd godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2014. Medskick från nämnden var att en förutsättning för utveckling av området är att 4H-gårdens verksamhet i all väsentlighet bevaras och att de nya bostäderna inte utgör ett hot mot verksamheten samt att gränsen mellan offentligt och privat längs med vattnet tydliggörs Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att gå vidare med att arbeta fram ett nytt förslag för bostäder på Lundagatan. Om projektet. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar: 31/1, 14/2, 7/3, 28/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12. På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig Stockholm Stad eDok Meetings Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Stadsbyggnadsnämnden. Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Logga in. Nämnder. Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 19 mars 2020, kl. 17:05 -17:30 Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset Justerat Tisdagen den 31 mars 2020 §§ 1-6, 10-22, 24-61, 63-72, 74-75, 77-7

Bygg- och plantjänsten - Stockholm

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet - Stockholms sta

 1. stockholm.se går inte att besöka just nu. Gå till Twitter » Gå till vårt pressrum
 2. 2. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun Box 8314 104 20 Stockholm SAKEN Bygglov samt marklov för fastigheterna AA, BB, CC och DD i Stockholms kommun _____ MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- oc
 3. YIMBY Stockholm om: yimby, hagastaden, stadsbyggnadsnämnden. Bloggar om: yimby, hagastaden, stadsbyggnadsnämnden. På andra YIMBY-sidor. Göteborg GT debatt: Demokraterna cementerar villaförortens bilberoende Göteborg Tjänstemannastyre i Frihamnen.
 4. 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 08-561 675 50 måndag - fredag 09:00-16:30 E-post: svea.hovratt@dom.se www.svea.se ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE . Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-01-09 i mål nr P 7821-19, se bilaga A . PARTER . Klagande. S L. Motpart. Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge.
 5. Under stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad torsdag den 12 december godkändes 8000 bostäder i olika skeden av byggprocessen. Totalt godkändes cirka 4890-5240 bostäder i startpromemorior, ca 234 bostäder i antaganden och cirka 3530 bostäder i godkännande av detaljplan
 6. I de processer som format Stockholm har Skönhetsrådet funnits med som rådgivare, opponent och förslagsställare. Skönhetsrådets historia följder på många sätt Stockholms utveckling. Vare sig det gäller Västerbron, Slussen eller Norrmalmsregleringen har rådet varit involverat, liksom i utvecklandet av moderna förorter som Hässelby, Farsta och Skärholmen. Skönhetsrådets ansvar.
 7. Trots att stadsbyggnadsnämnden i Stockholm på torsdagen antar detaljplaner för 3 500 nya bostäder tvingas man halvera målet för året. - Instanser för överklagande borde utsättas för större tidspress, kräver Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd

Kontakta oss - Stockholms sta

 1. Stockholm ska vara en öppen, hållbar och modern stad där livskvalitet för alla stockholmare och hänsyn om kommande generationer är i fokus. Vi vill stärka stadens klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och säkerställa att alla barn får goda uppväxtvillkor. Sedan kommunvalet 2018 har Miljöpartiet bildat ett grönblått samarbete med Moderaterna.
 2. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stadsbyggnadskontoret planerar för utvecklingen av Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden
 3. Beslutet om renovering och ombyggnation av Stureplan drar ut på tiden och för andra gången bordlades frågan stadsbyggnadsnämnden i Stockholm
 4. Stockholms högsta skyskrapor blir inte av. Tellus Towers som i flera år projekterats vid t-banestation Telefonplan stoppas av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm
 5. Aktuella frågor för Cecilia Obermüller. Stockholm ska byggas hållbart, grönt och blandat Stockholm ska byggas på ett hållbart, blandat och grönt vis - samtidigt som staden fortsätter utvecklas och välkomnar fler invånare. Så här beskriver Miljöpartiet i Stockholms stad sin stadsbyggnadspolitik för kommande mandatperiod. 7 jun 2018, mp.s

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med arbetet på en detaljplan för det omtvistade bygget av skyskraporna Tellus Towers. Byggnaderna, som enligt planerna skulle bli norra Europas. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade på ansökan av Åke Sundvall Byggnads AB att bevilja bygglov för uppförande av ett fler-bostadshus på fastigheten Rörtången 1 i Gubbängen i Stockholm. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. En underrättelse med samm

Bygglov - Stockholms sta

Stadsbyggnadsnämnden har sagt sitt: Stockholm kommer att få två skyskrapor. Men långt ifrån alla är nöjda Energihamnen kommer att utvecklas till en modern industrihamn. När Cementas och Stockholms Hamnars verksamheter flyttar från Liljeholmen och Loudden till Energihamnen frigörs mark för tusentals bostäder centralt Stockholm. I en växande huvudstad behövs en trygg energiförsörjning. I Energihamnen kan vi utveckla vår befintliga verksamhet

Så tycker alla partier om nya Stureplan

Stockholms sta

---- Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar. Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus. Erik. Trots att hissarna i de två husen på Bjursätragatan i Rågsved fick användningsförbud upprepade gånger mellan februari 2016 till januari 2018 fortsatte värden att köra dem. Hyresgästföreningen Region Stockholm anmälde hyresvärden för hissarna till stadsbyggnadsnämnden i februari 2019 och krävde en straffavgift på närmare 1,4 miljoner kronor Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade i juni 2016 ett program för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen, som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen för att stärka de offentliga rummen och tillgodose den service som behövs när befolkningen ökar

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun gav den 2 juli 2015 Signyou AB bygglov och startbesked för en skylt/ljusanordning på fastigheten X i Stockholms kommun. Bygglovet förenades med villkor om att skyltbelysningen ska vara justerbar. M Å och O Å överklagade beslutet till länsstyrelsen i Stockholms län som avslog överklagandet Stadsbyggnadsnämnden klubbar ny stadsdel i Bromma. Facebook. LinkedIn. Twitter. Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222. Presskontakt. Edward Tov Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 25 april 2019, kl. 17:10-17:35 Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset Justerat Onsdagen den 8 maj 2019, §§ 1-12, 14, 20, 23-34, 37-39, 41-64, 66-70, 72-8 I dag tog Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan, vilket innebär att utformningen av projektet Tellus Towers kommer ändras. De två höga tornen som Tellus Towers består av föreslås av stadsbyggnadsnämnden att ersättas med en grupp av höga hus med cirka 20 - 30 våningar Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm fattar på torsdag beslut som kommer att möjliggöra byggandet av fler än 2 000 nya bostäder, enligt ett pressmeddelande från moderaterna i Stockholm

NYHETER. Rivningsplanerna vid Stureplan stoppas av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. För krögaren PG Nilsson är beskedet en seger, som han vill fira med att bjuda på kaffe och bullar vid Stureplan på lördag Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 17:05-18:05 Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset Justerat Måndagen den 24 juni 2019, §§ 1-18, 22, 29-53, 55-82 Anslage Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har gett grönt ljus för det omtvistade bygget av skyskraporna Tellus Towers. Byggnaderna, som enligt planerna skulle bli norra Europas högsta bostadshus, ska. stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stadshus AB. Stadsbyggnadsnämnden har inte inkommit med svar. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2019 har i huvud-sak följande lydelse. Stadsledningskontoret är i huvudsak positiv till de förslag som lämnas av miljödepartementet i remissen I Stadsbyggnadsnämnden igår när beslut skulle tas om Nobel Center på Blasieholmen gick det som väntat: illa. Antagligen förblindade av tjusiga planer och manipulerade bilder rusade politikerna på och gav bifall utan att bry sig om alla remissinstanser som avstyrkt och den mycket starka folkopinionen som är mot rivning av tullhuset och mot byggandet av denna nya jättestora låda.

Efter Stadsbyggnadsnämndens antagande väntar vi nu på att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket är en process som överses av Stockholms stad. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Stockholms stad angående planerna för Hästen 21, säger Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke Folkpartiet i Stockholms stadshus. Björn Ljung (FP) Gruppledare, stadsbyggnadsnämnden. Daniel Schale Pressekreterare 076 - 122 29 659. Ljung (FP): Nej till bussgata genom Rosenlundsparke

Fagersjö – WikipediaLägenheter vid Bandhagen centrum - Stockholm växer

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan. Ny detaljplan ska tas fram för bostäder vid golfbanan Karlstads Golfklubb, ägare av Höja 1:67, har begärt besked om planläggning för en del av fastigheten för att kunna bygga ett mindre antal bostäder i småhus i anslutning till golfbanan I morgon fattas beslut om över 1 200 nya lägenheter i Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden kommer då att godkänna flera stora byggprojekt, erfar Aftonbladet. - Nu har vi fått upp tempot i. Men 2008 slog stadsbyggnadsnämnden fast att målningen stred mot nolltoleransen i i Stockholm. Så när huset som målningen är uppförd på skulle rivas hängde Fascinate löst Riv och bygg nytt - så tänker sig ägaren Afa fastigheter framtiden för Torsgränd i centrala Stockholm där det i dag finns 144 hyresrätter. Men majoriteten i stadsbyggnadsnämnden vill i.

Sök lov eller gör anmälan - Stockholms sta

I dag behandlar stadsbyggnadsnämnden i Stockholm frågan om nöjesparkens utbyggnad på en parkering på Djurgården.. I sista sekund försökte en av organisationerna som motsatt sig bygget. kungsholmen@stockholm.se stockholm.se Handläggare Till Leila Massih Telefon: 0850809306 Kungsholmens stadsdelsnämnd 2020-11-26 Medborgarförslag om att göra Kungsholmen ännu trivsammare Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Medborgarförslaget lämnas till stadsbyggnadsnämnden oc

Blomsterfonden utvecklar Ringvägen för framtidenStadsutvecklingsområde Östberga - Stockholm växerNy vattenreservoar i Nationalstadsparken - Stockholm växerNya bostäder i Spånga - Stockholm växerHyresrätter och studentbostäder vid Västertorpsvägen

Stadsbyggnadsnämnden: Stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret Nämndens uppgifter för stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering i staden. Häri ingår hu-vudansvar för övergripande planering avseende bl.a. bostadsförsörjning, ar-betsplatser, miljö och trafik - Vi välkomnar stadsbyggnadsnämnden beslut och vi vill tacka staden för ett gott samarbete. Det här beslutet gör det möjligt för oss att genomföra vår vision om en öppnare, och mer tillgänglig plats som skapar en koppling mellan centrala Stockholm och Kungsholmen Även stadsbyggnadsnämnden säger ja till planerna på Nobel Center, som ska byggas på Blasieholmen i Stockholm, enligt lokaltidningen Stockholm Direkt Stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna informerar att följande ansökningar inkommit om bygglov för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns p Reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden Hemställan från stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag enligt bilaga 1 till utlåtandet, att gälla från och med den 1 oktober 2015. 2

 • Dell xps rabatt.
 • Tvätta 60 grader bakterier.
 • Iphone 6 plus eller iphone 6s plus.
 • Vad betyder rött armband.
 • Gabriela koukalová karel soukal.
 • Theo wahlgren ålder.
 • Skylanders superchargers fordon.
 • Balettkjol korsord.
 • Welzheimer wald tierpark.
 • Bartillbehör stockholm butik.
 • Skanska mölndalsvägen.
 • Bremer freimarkt 2017 fahrgeschäfte.
 • Globus leipzig öffnungszeiten.
 • Styling bil.
 • Hundar fakta för barn.
 • Abba happy new year lyrics.
 • Verimatrix fel 101 comhem.
 • Qs ranking.
 • Online geld verdienen student.
 • Intune mam partners.
 • Kika aktuelle folge schloß einstein.
 • Sin senos si hay paraiso capitulos completos.
 • Rado klockor pris.
 • Spaniens största sjö.
 • Twitch design kaufen.
 • Warner bros hamburg mitarbeiter.
 • Arbetspuls vid träning.
 • Smärta övre magen gravid.
 • Format tegel.
 • Astronomiskt ur prag.
 • Flytta till tjeckien.
 • Tömma papperskorgen windows 10.
 • Gianluigi buffon.
 • 30 procent av 100.
 • Nashville season 5 continue.
 • Fakta om helsingborg.
 • Bobsleigh jamaica film.
 • Nortlander st anton.
 • Fable 2 hundetricks.
 • Fidel ángel castro diaz balart.
 • Dragonball battle of gods.