Home

Skk avel och hälsa

Avel och hälsa. Här hittar du information om uppfödarutbildningen, För att resultatet ska registreras måste veterinären vara utsedd av SKK för att bedöma ögonstatus hos shar pei. Hälsoprojekt för shar pei - intyg ögonstatus. Avel och hälsa. Svenska Schäferhundklubben är en specialklubb under SKK och SBK. Det betyder att vi arbetar aktivt för att få fram hälsosamma och sunda hundar inom aveln. Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete med specialklubbarna för rasbildning, rasutveckling och rasvård Utbildningar avel och hälsa; Regelrevidering utställning; Du är här: Hem / Funktionär / Avel & hälsa. För funktionärer. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär Registrera din valpkull här. Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens arbete. Utan valpar som växer upp till friska och trevliga hundar faller all annan verksamhet

SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bl.a. Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl. avkommestatistik.; Har möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas.; Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.; Allt SKK registrerar måndag till fredag överförs. Varför liknar den ena valpen sin mamma och den andra sin pappa? Och den tredje valpen då, som förfaller vara en sort för sig själv? Det handlar till stor del om genetik, läran om ärftlighet

SKK AVELSDATA. Svenska Kennelklubben Uppdaterad: 2020-11-10. Hunda Svenska Kennelklubben arbetar med att kartlägga olika hundrasers hälsa. Syftet är att minimera vissa vanligt förekommande ärftliga defekter. Här kan du läsa mer om hälsoprogram, DNA-tester och mycket annat

E-post: marknad@skk.se Tel: 08-795 30 00. PR och pressmeddelanden E-post: press@skk.se Telefon: 08-795 30 18. Registrering av valpar och importerade hundar E-post: reg@skk.se Telefon: 08-795 33 11 Avdelning: Registrering. Röntgen eller ögonlysningsresultat E-post: vet@skk.se Telefon: 08-795 33 66 Avdelning: Avdelningen för avel och hälsa. Arbetet med RAS Rasklubben Svenska Griffonsektionen (SGS) har fått i uppdrag av Svenska Kennelklubben (SKK) via Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) att utarbeta denna rasspecifika avelsstrategi (RAS). SDHK har delegerat ansvaret till SGS. Strategin gäller alla som föder upp Griffon eller är verksam inom griffonavel oavsett om de är medlemmar eller inte i SGS. Denna strategi gäller [ Avel och Hälsa. Som rasklubb ska SLRK följa SKK:s riktlinjer för avelsarbete. Uppdraget som en rasklubb har är att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, funktionsmässigt och exteriört fullgoda rashundar Begäran om yttrande inkommet från SKK/registreringsavdelningen om att få registrera en valp efter en hane som är röntgad med motsvarande ett HD B i England (som inte har FCI-avläsning). Utskottet för avel och hälsa har behandlat ansökan och beslutat att tillstyrka ansökan. Yttrandet är skickat till SKK

Avel och hälsa Specialklubbens styrelse utser en avelskommitté med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelskommittén och mentalitetskommittén samarbetar för att täcka in hela området Vid Kennelfullmäktige 2017 fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag att tillsätta en utredning avseende höftledsdysplasi, kallad HD-utredningen. Här kan du läsa utredningens slutrapport Avel och Hälsa. De tre beståndsdelarna i aveln är - hälsa, exteriör, mentalitet. Sidan uppdaterad 31/5 2020, gällande dispens från LRK och SKK, se längst ner i denna spalt. Man kan ibland tro att allt bara handlar om sjukdomar och defekter i avelsarbetet avel och hÄlsa sb 2019-10-25t11:09:32+02:00 På denna sida finns mycket information främst riktat till uppfödare och ägare till hundar som används i avel Yttrandet är skickat till hundägaren och SKK/Avel och hälsa. Förelåg en ansökan om dispens från 6-månadersregeln för att få göra om MT för en hund som inte fick godkänt vid det första tillfället. Det saknas en vecka tills det har gått 6 månader mellan provtillfällena. UGM har behandlat ansökan, och beslutat att bevilja den

När sex veckor passerat efter BPH:t har tiken hunnit fylla 4 år. Utskottet för avel och hälsa har behandlat ansökan, och beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad. Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och man anser att då rasen har. Avel & Hälsa. Hos Svenska Kennel Klubben hittar du mycket bra och viktig information om avel och uppfödning. Länk finns här SKK avel och uppfödning. Hunduppfödning är förenat med stort ansvar. vilket kräver ett kvalitetsmedvetet och seriöst handhavande av uppfödningen Svenska Kennelklubben Uppdaterad: 2020-11-16. Hundar. Svenska Kennelklubben Uppdaterad: 2020-11-13. Hundar.

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för avel och hälsa inom Svenska Brukshundklubben SBK:s Utskott för Avel och Hälsa/UGE bjuder in till Grundkurs i anatomi inför utbildning av exteriörbeskrivare för korning I första hand vänder vi oss till blivande exteriörbeskrivare, men är du enbart intresserad av att lära dig mer om anatomi är du välkommen till anatomikursen i mån av plats

Uppföljning Avel & hälsa Protokoll från domarkonferensen 20171022. Nytt Hälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01 År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus avel och hälsa PROTOKOLL 5/2020 2020-04-20 Kl. 19.00 - 22.05 Teamsmöte Ange ev. § nedan Fredrik Berg Gunilla Andersson Catarina Kjellerstedt Carina Melanoz John Örvill Eventet äger rum i SKK:s lokaler i Rotebro, och det finns plats för 90 personer. Marti För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett * Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankettblanket

Avel och hälsa - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

På SKK Avelsdata hittar man registreringsstatistik, djur använda i avel, inavelstrend, avelsstruktur barnbarn, hälsa, BPH och MH samt listor med mycket nyttig information. På Avelsdata kan man också få information om enskilda individer och tilltänkta avelsdjur Medlemmen påstods vidare ha hotat att hänga ut uppfödare som inte avlade på hundar med planerat avelsindex på 100 och att rapportera de kullar som inte nådde upp till 100 till Jordbruksverket. Medlemmen uppmanade även till en genomlysning av SKK:s och aktuella rasklubbars arbete med avel och hälsa Avel och uppfödning - hund Är du hunduppfödare eller bara vill veta mer om uppfödning och avel? Då har du hittat rätt. Har har vi samlat artiklar, podavsnitt och försäkringar anpassade efter dig som föder upp hundar. Missa inte heller vår hunduppfödarklubb - Agria Breeders Club Magret Avel/Hälsa. Uppfödare som är aktiva & medlemmar i Svenska Schäferhundklubben! När du köper en valp från någon av Uppfödarna vi rekommenderar så vet du att de följer regler:Uppfödaren är medlem i Svenska Schäferhundklubben och de innehar registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKKDe följer SKKs grundregler, registreringsregler, avelspolic Röntgen och avläsning - Här kan Du läsa om SKKs screeningverksamhet mot HD, hur röntgen sker på flertalet veterinärkliniker över hela landet, medan avläsning och gradering sker centralt hos SKK. Del 3. Avel för bättre höftleder - Sista delen, som handlar om det avelsarbetet och hur HD kan ge upphov till kliniska symtom och det.

Avel och Uppfödning SKK's (Svenska Kennelklubben) Grundregler ska alltid följas, i Grudreglerna kan du läsa vad som gäller för dig som hundägare eller för dig som uppfödare.. I SKK's Registreringsregler kan du läsa vad kravet är för att registrera en kull, bestämmelserna är uppdelade på Grupper, spaniels tillhör grupp 8.. Hälsa - Avelsarbet Ur SKKs grundregler för uppfödare och hanhundsägare: . Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i. Information om Avel och Hälsa: Mental. Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år. Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista Avel Visa undersidor. Rapporter; Statistik Visa undersidor. Mental status per ras; MH per brukshundras och kennel; Röntgen- och MH-statistik per uppfödare av brukshundras; Köpa valp Visa undersidor. Innan du köper hund; Råd vid val av valp; Äga hund Visa undersidor. Lagar & förordningar; Hundbad i Sverige; Boende med hund; Hemapotek för.

Avel och hälsa. Hälsoprogram för höfter & armbågar; Information om SKK:s index för HD och ED; JLPP; RAS - rasspecifika avelsstrategier. Revidering av ras för rottweiler; Sjukdomsrapportering; Epilepsiprojekt för rottweiler; Registerutgåvan; Agria Statistik; Artiklar; Stubbsvans; Exteriör och utställning. Utställning. SSU. 2019. Avel & Hälsa AVELSKOMMITTÉN. RAS och Hälso Enkäter. PRA-fall. RD - Renal Dysplasi (tidigare PNP) DNA-TEST PRA 3. SKK och avelskommittén redkommenderar att ni använder labbet Genomia. SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3. VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-teste

Avel & hälsa. SLRKs Avels- och Hälsokommitté (AHK) är klubbens organ för avelsfrågor. SKK samt rasklubbar i andra länder. Uppdaterad information kring avels- och hälsofrågor publiceras på hemsidan och i Lagottonytt. I dagsläget står rasen inte under något av SKKs hälsoprogram AIS står för Akita Inu Sällskapet och är officiell rasklubb för rasen akita. AIS grundades 1976 och är anslutet till Svenska Kennelklubben och Svenska Spets och Urhundsklubben

Nivå 1 betyder att resultaten registeras på hunddata och avelsdata om resultaten skickas in, men det är inte ett krav att testa innan avel. SKKs avelskommitté har, efter ansökan från specialklubben, beslutat om hälsoprogram på nivå 1 avseende DNA-resultat för PRA4 hos lhasa apso (se protokoll från möte med SKK/AK den 26 oktober 2018) Info om kurser och föreläsningar om avel & hälsa från SKK AVELSFUNKTIONÄRSUTBILDNING = distanskurs + helgkurs. måltider är 1800 kr. Kostnaden exkl boende och lördagsmiddag är 1200 kr. De som genomfört distansutbildningen i avel och genetik betalar halva avgiften för helgkursen, d.v.s. 900 respektive 600 kr

Avel och hälsa - Svenska Schäferhundklubbe

Avel och Hälsa . Kommittéens ansvar och uppgift. Tillsammans med lokalklubbarna anordna utbildning och fortbildning av mentaldomare, mentalbeskrivare, Information från SKK. 2020-03-27. Kontakta distriktet. info@sbkhalland.se. SBK Hallands distrikt. Neptunigatan 15 Här kan du hitta information och länkar som rör Uppfödning, Avel & Hälsa. Med nedanstående länkar kan du söka vidare efter mer information som hjälper dig i din avel! Om en länk slutar fungera, hör gärna av er!! Tollarklubbens Avelspolicy Tollarklubbens valpförmedling RAS - Rasspecifik Avels Strategi SKKs Registreringsregler SKKs. > Avel & hälsa En frisk och sund PdAE vill vi alla ha, genom att visa upp resultat på testade hundar hoppas vi rasen ska få fortsätta vara frisk, Du som ägare till en PdAE kan hjälpa till genom att röntga höftlederna, göra ögonlysning, ta prov på Thyriodeavärden och göra Mental beskrivning Hund (MH) På denna sida kan du välja att läsa om uppfödning och avel eller information om hälsa Du hittar också kontaktuppgifter och info om avelsrådet. Vill du lämna information till dödsfallsregistrering, cancerprojekt eller hälsoenkäter, hitta blanketter för att lämna blod till forskningsprojekt eller behöver remiss till RD-misstänkt hittar du snabblänkar här nedan

Artificiell insemination | Svenska Kennelklubben

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se Utskottets medlemmar: Helena Nylander, Gun Bergquist, Sara Awander, Cathrine Hellberg, Åsa Engström, Cecilia Larsdotter Odén, Yvonne Brink och Lena Berglund Källa: AVEL 2015, Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet SVENSKA KENNELKLUBBEN Svenska Kelpieklubben - en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben Förutom att arrangera MH och MT vill utskottet för avel och hälsa även tipsa om att det går bra att arrangera exteriörbeskrivningar. SKK har även medgett generell dispens från kraven i grundregler och registreringsregler om att hundar före parning ska ha inkomna resultat från t.ex. HD, ED och ögonlysning samt krav på känd mental status Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första pa-ragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hun-dar

Blandade bilder:

Weimaranerns hälsa & avel. Weimaranerns hälsa. Precis som de flesta hundraser dras även weimaranern med en del rasbundna sjukdomar. Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram är samlingsnamnet för SKK:s centrala registrering och åtgärdsprogram riktade mot genetiskt betingade sjukdomar och defekter AVEL & HÄLSA att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar I klubbens rasspecifika avelsstrategi finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är Avel & hälsa. Tollarklubbens avelsråd väljs av årsmötet och ingår som avelsansvarig i styrelsen. Ett preliminärt index över 100 är en rekommendation från SKK och medför inte några påföljder avseende registrering av avkommorna Avel och hälsa. Avelsrådets arbete. SKK-play; Här kommer vi att publicera sammanställningar, statistik och nyheter som gäller avelsarbetet. Här kommer du som uppfödare att hitta länkar som på olika sätt handlar om avelsarbetet med Jack Russell terrier SKK:s avdelning för avel och hälsa håller oss uppdaterade och vi kommer att publicera den reviderade rasspecifika avelsstrategin så fort vi får tillgång till Agrias statistik. Tidigare utvärderingar av RAS. Ny medarbetare. Vi söker en ny medarbetare till avelskommittén! Du ska värna om rasen och vilja bevara, och utveckla den

Avel & hälsa — Svenska Brukshundklubbe

Avel och uppfödning Svenska Kennelklubben - SKK He

 1. SVF uppfattar dessutom beslutet som överflödigt eftersom majoriteten av Sveriges veterinärkliniker har fullgoda lösningar för djurägare i riskgrupper som behöver besöka veterinär. Vi uppmanar SKK att omvärdera sitt beslut å det snaraste. SKKs beslut om tillfällig dispens vid avel kan läsas i sin helhet på SKKs hemsida
 2. Nu har följande svar kommit från Helena Skarp, chef enheten för avel och hälsa,SKK: Nedanstående text har skickats från SSVOs intygsgrupp till alla ögonveterinärer: På förekommen anledning vill vi bringa klarhet i vad som gäller angående intygsskrivning i samband med ögonspegling och fr.a. gonioskopi
 3. aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den ej leder till brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller tömmer rasen på den genetiska variationen. Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svensk
 4. Svenska Gordonsetterklubben arbetar målinriktat och långsiktigt med sin avelsstrategi. 2005 antogs en Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) godkänd av SKK. RAS reviderades 2010. Här finns RAS i sin helhet. RAS kommer att ligga till grund för klubbens och uppfödarnas avelsarbete de kommande åren

SKK Avelsdata - Svenska Kennelklubbe

 1. Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse • Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras. Mer information om RAS finns på SKKs webbplats, Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisa-tioner från och med 2009-01-01. 1. Allmän
 2. Avel och Hälsa: Här kan du läsa om hur Dvärgschnauzern fungerar och lite skötselråd. AK deltager även i föreläsningar och konferenser anordnade av SKK och uppdateras kontinuerligt med SKK:s råd, rekommendationer och forskning. Avel och Hälsa
 3. st två Mental beskrivningar per år (MH) För hund från 12 månaders ålder, för datum och anmälan se SBK tävling. Är du intresserad av att lära dig mer om hundens mentalitet och hur vi i Svenska Brukshundklubben testar och beskriver hunden är du välkommen till ett [
 4. Info om avel RIKTLINJER FÖR AVEL gällande Alpenländische dachsbracke1. STYRELSEN Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) har, enligt klubbens stadgar, till ändamål att främja avel av rasen Alpenländische dachsbracke (ADB). Schweisshundklubben (SvSHK) Har beslutat i samråd med Svenska ADBKlubben att delegera detta ändamål till Svenska ADBKlubben. Svenska ADBKlubben har till mål att inom.
 5. Avel och Hälsa. Avelskommittén kunskaper i genetik samt besvarar medlemmars frågor om avel. Avelskommittén deltar även i föreläsningar och konferenser anordnade av SKK och uppdateras kontinuerligt med SKK:s råd, rekommendationer och forskning
 6. Avel Med avel menas en planerad fortplantning av djur för att få fram avkommor med vissa önskade egenskaper. Det är mycket som måste beaktas när man väljer vilka djur som man vill gå vidare med. Den perfekta individen existerar inte, utan man får väga fördelar mot nackdelar och bestämma sig för vad man själv tycker är acceptabelt, och så måste man ju naturligtvis kunna.
 7. i

Genetik och avel Svenska Kennelklubben - skk

 1. doser från de bästa tävlingshästarna över hela världen till att låta sin okastrerade katt träffa andra katter
 2. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer
 3. SKK Ensam hemma. Rasstandard. För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt. Boxerns ursprung är Tyskland, du kan läsa mer om under boxerns historia och ursprung och rasstandard under exteriör. Val av valp och uppfödare. Kontakta helst flera.
 4. Kommitten för Avel och Hälsas uppgifter är att: Ansvariga för Avel och hälsa ska följa SKK etiska riktlinjer för avelsfunktionärer samt SKKs riktlinjer för avelsrådgivning. Att verka som kontaktperson och samarbete mellan uppfödarna; Informera och ge information i avelsfrågor; Delta på avelsmåls- och uppfödarkonferanse
Om uppfödarregistret - Svenska BoxerklubbenKÖPA PUMIVALP – Kvikur PumikennelAkita Inu Sällskapet – Grundat 1976 — FCI – SKK – SSUK

SKK Avelsdat

Utskottet för Avel och Hälsa ansvara för att fullgöra SDK's del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av brukshundklubben och kennelklubben upprättade riktlinjer. - Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på hälsa och avel Kommittén för Avel & Hälsa Kommittén har till uppgift att. presentera och sprida bred information i avelsfrågor; samla och sammanställa information om rasen boxer; följa forskning och utveckling beträffande avel; vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågo Avel i en numerärt liten ras. Uppfödarna av clumber spaniel har en viktig och stor utmaning. Det gäller att hålla inavelsgraden så låg som möjligt, att hela tiden hitta nya individer till avel och samt gärna sälja valparna till valpköpare som vill hjälpa till att värna om rasen

Rapport från utskottet för avel och hälsa. Möte SKK 4 sept ang DCM Nyheter från utskottet Avel och Hälsa Tuesday, August 20, 2013 7:21:00 PM . Nyheter från utskottet Avel och Hälsa 2013 Juvertumörprojekt för dobermann Saturday, December 29, 2012 7:28:00 PM. Numera har avel och hälsa ett utskott med olika utskottsgrupper. Det finns info om detta under den nya menyn Utskott. Sen kommer fliken Avel och hälsa.Klickar man där får man info om utskottet avel och hälsa, vilka som arbetar i utskottet, kontaktuppgifter, arbetsbeskrivning, protokoll etc SKK krav för avel på Australian Kelpie. Uppfödaren ska vara medlem i SKK eller SKK-ansluten klubb och följa SKK gällande grundregler och hälsoprogram; Föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med A eller B som resultat. Föräldradjuren skall ha känd mental status (MH) Avel och Hälsa Ragdollens hälsa Detaljer Överordnad kategori: Avel och Hälsa Publicerad 22 August 2010 Skapad den 22 August 2010 Ragdollen är i grund och botten en sund ras med få sjukdomar. Två av de vanligaste sjukdomsbilderna vi har på katt överlag, oavsett ras, är njursvikt och hjärtmuskelsjukdomar. Därför är dessa. Avel och hälsa. SKK har 2019 fastställt de rasspecifika avelsstrategierna för griffon bruxellois/griffon belge/petit brabançon. Råd inför valpköp. Kontrollera att hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben innan köp och att registreringsbevis medföljer

Lydnad och bruks « Vallentuna Brukshundklubb

2:2 att till avel endast använda hund som är inregistrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. 2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament Avel och hälsa Hunduppfödare och hundägare kan främja dessa genom att tillgodogöra sig den information som fås av veterinärer, forskare och andra sakkunniga. Det finns också många slags verktyg med hjälp av vilka hundars hälsa kan främjas, så som hälsoundersökningar och information om nedärvning av hälsoproblem hos hundar Svenska Kennelklubben Avdelningen för Avel och Hälsa 163 85 Spånga. 2. Väljer ni att scanna in och mejla provresultatet så skall det skickas till: vet@skk.s Utskottet för avel och hälsa önskar i och med informationen nedan göra några förtydliganden. Med anledning av att många mentaltester (MT) nu ställs in är det många hundar som kommer att hinna fylla 4 år innan de kan starta på MT. Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har ansökt hos SKK om en generell åldersdispens för MT, vilke

Hälsa - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

 1. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. Observera att hundar som anmälts till omplacering (ej foderplacering) inte nödvändigtvis uppfyller valphänvisningskraven. Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter
 2. Lägg in och anpassa en bild på logoplatsen och välj en egen bakgrundsbild till hemsidan. Det gör du under Anpassa På den här sidan har vi använt sidfunktionen Text med en bild som exempel, men du kan enkelt lägga till fler färdiga sidor med olika användningsområden och design när du är inloggad och redigerar din nya hemsida
 3. Avel & Uppfödning. Om Schapendoes; vare sig det gäller exteriör, temperament, arbetsegenskaper och/eller hälsa. Valpar är alltid oemotståndliga, För att få din kennellänk på hemsida ska du vara medlem i Svenska Schapendoesklubben och ha en SKK registrerat kennel där du föder upp Schapendoes
 4. Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får blåsljud kan användas i avel

Kontakta oss - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

Avel och hälsa — Svenska Griffonsektione

Avel och hälsa. Sidan är på gång att uppdateras. Håll ut Ny uppfödare i rasen? Planerar du att ta en kull på din MAS är du mycket välkommen att kontakta avelskommittén på avel@smask.info. Då kan du få tips på vad som är bra att tänka på, hjälp att leta intressanta avelsdjur och stöd i hur du kan tolka olika resultat Hållbara och friska, samt med goda bruksegenskaper. Det är viktiga krav som vi ställer på våra hästar. Genom aveln kan vi målmedvetet förändra hästraserna i en viss riktning. Om hästen; Avel för hälsa. Hållbara och friska, samt med goda bruksegenskaper Det är EJ förenligt med SKKs grundregler att i avel använda Gordonsetter med höftledsdysplasi. Fr.o.m. 1 januari 2000 belägger SKK avkomma efter Hd-belastad Gordonsetter med avelsspärr, vilken EJ kan hävas även om avkomman visar sig vara Hd-fri. Från den 1 januari 2000 införs en ny gradering vid avläsning av höftledsröntgen

Avel och Hälsa - Svenska Lagotto Romagnoloklubbe

Om grundregler, avelspolicy och annat som styr aveln. Karin Drotz, avelskonsulent SKK . • SKK rasdata •Tävlingsdata •MH/BPH-data • Försäkringsdata •Sjukdomsdata •Agria Breed Profiles • Enkätinformation •Hälsa hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, ska registreras i SKK vid samma tillfälle. 2:2 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktions-hinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament Avel och SKK. Rätta mig om jag har fel så här på sena kvällen, om man medvetet tar fram en blandraskull mellan två SKK reggade - blir både tik och hane uteslutna (så de ej får medverka i avel och få reggade valpar efter sig) ur SKK samt ägarna eller hur är det där.

Lova – Kennel Ljuvliga

SKK:s grundregler finns att läsa i sin helhet på www.skk.se. I SKK:s grundregler finns en avelsparagraf som handlar om avelsetik. Som stöd och vägledning till hur man ska tolka och definiera de uttryck som används, har SKK:s centralstyrelse uppdragit åt avelskommittén att utarbeta denna vägledning till stöd för tolkningen Alla medlemmar i SKK är skyldiga att följa dessa regler. Här finns allmänna regler om hundhållning men också t ex avsnitt om avelsetik. Kennelklubben har en Avelspolicy som ger en god vägledning för hur avel ska bedrivas för att vara målinriktad, långsiktig och hållbar vilket är grundtanken i SKK hälsa och välbefinnande. Varje medlem som (SKK) och dess medlemsorganisationer från och med 2019-01-01. 6 SVENSKA KENNELKLUBBENS GRUNDREGLER uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggres- Avel och uppfödning ska också ske i över På förekommen anledning vill LRK påminna om att det inte är förenligt med SKK:s grundregler att använda sjuka hundar i avel. Hundar som är konstaterade anlagsbärare för viss sjukdom (ex vis EIC), antingen genom att ge sjuk avkomma eller genom konstaterande via DNA-test, kan endast användas i avel om den andra parten är fri från samma arvsanlag via godkänt DNA-test elle

 • Väder borås yr.
 • Världens dyraste klocka.
 • Alperna skidorter.
 • Excel månad i text.
 • Zombie vikings.
 • Legion pvp best classes.
 • Vegansk sockerkaka.
 • Div 1 damer fotboll 2017.
 • Filmhuset restaurang lunch.
 • Undertryck luft.
 • Full metal alchemist free.
 • Juvelblomma förökning.
 • Snapchat ringa.
 • Psoriasis kostdoktorn.
 • Vad är e nummer.
 • Jiggar abborre.
 • Laboum kim yul hee.
 • Fri kvot gymnasieförordningen.
 • Bts lyrics dna.
 • Fredrik gewalli bröstoperation.
 • Defenders characters marvel.
 • Studentpresent till bekant.
 • Elevstol henrik.
 • Svenska ord som betyder samma sak.
 • Jede xpress pris.
 • Ergonomisk mus trådlös.
 • Californication karen.
 • Hm home marieberg öppnar.
 • Husqvarna guidekabel.
 • Cheers borås åldersgräns.
 • Der kleine lord schauspieler heute.
 • Godaste ölen på flaska.
 • Egal tyska.
 • Sony xperia z1 compact plånboksfodral.
 • Hårdhetsgrad vatten klippan.
 • Citroen c4 grand picasso 2017.
 • Internet explorer 8 xp 32 bit download.
 • San diego mall.
 • 4g funkar inte telia.
 • Komma över det förflutna.
 • Släpvagnskontakt felsökning.