Home

Säkerhetsdatablad diesel statoil

Här har vi samlat alla våra produkt- och säkerhetsdatablad för alla våra drivmedel vi har. Klicka på länken nedan för att komma till verktyget. Läs me Produkt- och säkerhetsdatablad. Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter. På alla stationer finns Bensin och Diesel. E85 finns på de allra flesta stationerna. På vår stationskarta filtrerar du enkelt för att se vilken station som säljer önskat drivmedel

PRODUKTBLAD & SÄKERHETSDATABLAD. Här har vi samlat produktblad och säkerhetsdatablad för de flesta produkter i respektive varugrupper så att du enkelt kan hitta det du behöver. Hör av dig om du har frågor eller saknar information om en produkt. Vi började leverera diesel,. Vår diesel innehåller unika additiv som rengör motorn, så att du kommer längre på varje tank. Med milesPLUS diesel optimerar du prestandan i motorn och håller den i bästa möjliga skick. All vår diesel innehåller även förnybar inblandning som minskar koldioxidutsläppen. Bra för motorn, miljön och plånboken - vi gör din resa. Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Kundservice 08-429 68 50, fax 08-429 68 51, epost smobest@statoil.com MAXWAY 10W-40 Dieselmotorolja SHPD kvalitet (Super High Performance Diesel) för fordon i tung trafik. Produkten är speciellt lämplig under svåra och krävande driftsförhållanden

Produkt- & säkerhetsdatablad Circle K Företa

 1. Säkerhetsdatablad Sanera Lukt Spray. Ladda hem (pdf). Säkerhetsdatablad Inviro Protect. Ladda hem (pdf). Säkerhetsdatablad - tidigare version, fortfarande aktuell Säkerhetsdatablad Fuchs. Total. Statoil. Texaco. Addinol. Роснефть Maximum Diesel 10W-40. engine. Shell Rimula R3 Multi 10W-3
 2. skad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre. Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras
 3. Produkt- och säkerhetsdatablad. Nedan finner du produktinformations- och säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt drivmedel- och villaoljasortiment. Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader här
 4. växla danska till svenska kronor svårt andas ut fransförlängning göteborg linne inspiration sovrum blått geschenkideen für vater selber machen gravid vecka 9.
 5. Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare
 6. st 50 % förnybart, en andel biokomponenter som vi ökar successivt. Vårt mål är att kunna erbjuda ett bränsle med 70 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med en vanlig diesel
 7. Välj bransch i rullistan för att få fram produkter som är anpassade för din bransch. Klicka därefter på den produkt som du är intresserad av för att veta mer om fördelar, innehåll, användning och för att se produkt- och säkerhetsdatablad

Produkt- och säkerhetsdatablad - St

 1. OKQ8 Diesel MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
 2. Säkerhetsdatablad. Safety data sheet. Eldningsolja 1. Eldningsolja 1. Eldningsolja 1. SweaX E01. SweaX E01. SweaX E01. RME100 Diesel och eldningsolja. RME100 Diesel och eldningsolja. SweaX RME100 Diesel och Eldningsolja. SweaX RME100 Diesel och Eldningsolja. Eldningsolja 1 XLS. Eldningsolja 1 XL
 3. ska utsläppen av växthusgaser
 4. Produktnamn: Diesel miles diesel, miles diesel bio, milesPLUS diesel, Diesel bio CAS-nr: - EG nr.: 931-250-7 REACH Reg.nr.: 01-2119480137-38 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör: Statoil Fuel & Retail Sverige AB 118 88 Stockholm Tel:+46 8 429 60 00 www.statoil.s

Produkt- & Säkerhetsdatablad - Svenska Oljebolage

AdBlue säkerhetsdatablad finns på yara.se For material safety data sheet in English, please e-mail produktteknik@okq8.se. Vill du veta mer om smörjmedel? Besök vår internationella expertsida för att upptäcka mer om oss, våra produkter och vår forskning. Läs mer miles® - Diesel & blyfri bensin - Effektivare drivmedel Innovation driver förändringar till det bättre, och drivmedelsmarknaden är inget undantag. Genom att vi tillsätter multifunktionella additiv som minskar friktionen och rengör din motor så tar miles 95 dig upp till 2,7% längre och miles diesel upp till 2% längre*

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra mest efterfrågade produkter. Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden och säkerhetsdatabladet dess säkerhetsföreskrifter. Produkt och säkerhetsdatablad för Shells produkte SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande oc KemRisk erbjuder marknadsledande tjänster kring kemikaliehantering, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer och mycket mer Säkerhetsdatablad Diesel Nectar Rev 3. Revisionsdatum: 2012-11-07 sida 2 av 9 Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga H304 Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöckna

Tanka, handla, ät, tvätta bilen. Shell finns på trafikintensiva lägen i städer och på resan utmed riks- och europavägar, i Sverige, Norden, och Europ Hyra bil, släp eller lastbil hos Circle K:s biluthyrning. Vi har ett brett utbud av hyrbilar som du kan boka direkt på circlek.se från 329:- per dygn SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 ACP Diesel 5% RME Ersätter SDB: 2014-06-19 Utfärdat:: 2015-06-01 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn ACP Diesel 5% RME Kemiskt namn Gasolja miljöklass 1 Artikel-nr. ofärgad 09746, färgad 0990 Diesel B7 med RME. Väljer du denna diesel medverkar du till att minska belastningen på vår miljö. Du får även ett bränsle som uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet. Diesel B7 innehåller max 7 % RME

milesPLUS® - Premiumbensin & diesel Om du vill ge din bil något extra är milesPLUS drivmedel ett utmärkt val. milesPLUS innehåller förbättrade funktionsadditiv som snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar.. Friktionen i motorn minskar och förbränningen förbättras, vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed färre skadliga utsläpp SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Dieselolja eller diesel är en allmän beteckning på motorbrännoljor som används för drift av dieselmotorer och som främst erhålles från petroleum (råolja). [1 Framställning. Dieselolja består huvudsakligen av kolväten med mellan 10 och 22 kolatomer. Den har oftast ett. Diesel är ett motorbränsle för förbränningsmotorer och består av en kolväteblandning framställd genom destillation av petroleum (råolja). Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik

Vår diesel - miles & milesPLUS Circle

Video: Säkerhetsdatablad diesel statoil

 • Vuxenhabiliteringen norrköping.
 • Destruent.
 • Jacques cousteau film.
 • Folk på engelska.
 • Frysta förkokta musslor ica.
 • Billedbladet denne uge.
 • Ida redig du är bäst.
 • Glidgjutning c bruk.
 • Studienabbrecher grüne.
 • Vad betyder bae.
 • Kyrkomötet live.
 • Alla barn skämt maja.
 • Rullstolsbasket em.
 • Peter hermann.
 • Jobba statligt eller kommunalt.
 • App store icon.
 • Schöner tag ticket deutschland.
 • Qubes club karlsruhe.
 • Grå granit bänkskiva.
 • Perenna kryddor.
 • Crit scrabble.
 • Wot premium panzer übersicht.
 • Potosi silver.
 • Babynest tvillingar.
 • Tanzschule mavius.
 • What is fantasy football.
 • Männer bleiben lieber single.
 • Earl of walthamstow.
 • Nederlandse actrices jaren 90.
 • Myndighetsförordningen förkortning.
 • The revenant online.
 • Wiki zoe lol.
 • Weather stansted airport.
 • Parktheater iserlohn iserlohn.
 • Breuningerland sindelfingen öffnungszeiten.
 • Grupptryck droger.
 • Coop forum haninge.
 • Arabiska öknen.
 • Brunelleschi hotel milano.
 • Syringomyelia hund behandling.
 • Pokemon go articuno raid boss.