Home

Västra götalandsregionen organisation

Politisk organisation - Västra Götalandsregionen

Politisk organisation (karta) Regionfullmäktige. Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen. Direkt under regionfullmäktige finns regionstyrelsen, som leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen Principer för Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation Genom olika styrande dokument, beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, ges stöd för och en tydlig inriktning att arbeta likartat och sammanhållet i hela organisationen, helhetssyn och samordning betonas Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Ansvaret delas mellan olika förvaltningar och bolag. Anslagstavla. Västra Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation

Förvaltningarnas organisation - Västra Götalandsregionen

Om Västra Götalandsregionen Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland Västra Götalandsregionen Regionens hus SE 462 80 Vänersborg Org nr: 232100-0131. Växel: 010-441 00 00 Mer kontaktinformation. Kontaktuppgifter till politiker Kontakta webbgruppen . Social media och bloggar. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation

Västra Götalandsregionens avtal för inköp av profilprodukter gäller för alla förvaltningar inom Västra Götalandsregionen samt Västtrafik och Film i Väst. Anställda inom dessa verksamheter skall i samtliga fall vända sig till upphandlad leverantör vid behov av profilprodukter Organisation Biobank Västs regionala uppdrag. Biobank Väst har ett regionalt uppdrag för biobankning inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten är placerad på området för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) är en del av Biobank Väst Politiskt samrådsorgan, SRO Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom Västra Götalandsregionen inför nya lokala restriktioner. Uppdaterad 29 oktober 2020 Publicerad 29 oktober 2020. De senaste veckornas ökande antal covid-19-fall har gjort att regionen nu tar. Detta är några av budskapen i Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens höstkampanj, där unga talar till unga. Ut och njut i naturen Att röra på sig och vara ute i naturen är extra viktigt nu när många sitter hemma isolerade på grund av coronaviruset

Med anledning av detta makulerades sammanlagt 1 591 rapporterade fall i Västra Götaland under vecka 23 till 32. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten eller Västra Götalandsregionen. Bekräftade fall per kommun. Tabellen visar hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Västra Götaland Organisation och verksamhet Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och styrs politiskt av fastighetsnämnden. Vår organisation. Presentation av vår organisation. Våra kontor. Vi har kontor i Borås, Göteborg, Skövde, Uddevalla och Vänersborg men vi har även driftenheter på nästan alla sjukhus i regionen strålning i Västra Götalandsregionen Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab hälso-och sjukvård Dokumentet ersätter: Regionstyrelsens beslut, delar av Riktlinje gällande organisation, ansvar och samverkan för strålsäkerhet RS 151-201 Västra Götalandsregionen (232100-0131). Se omsättning, m. Politisk organisation Här beskrivs hur Västra Götalandsregionen styrs på politisk nivå. Syftet är att ge en översiktlig bild av organisationen och dess styrning, för att man sedan ska kunna fördjupa sig i reglementen, bolagsordningar och andra styrande dokument

Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen

 1. Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare. Förvaltningen Västfastigheter ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera
 2. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och Folktandvården
 3. Utvärdering om Västra Götalandsregionens politiska organisation är klar tis, okt 31, 2017 14:31 CET. Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas

Västra Götalandsregionen är en region som omfattar Västra Götalands län med 1 730 306 invånare (2020). Västra Götalandsregionen ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.Västra Götalandsregionen står också för kollektivtrafiken i länet genom Västtrafik.Dessutom har Västra Götalandsregionen även ett visst ansvar. Västra Götalandsregionen (VGR) är en politiskt styrd organisation som har uppdrag inom hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Visionen Det goda livet är grunden för allt arbete om hur Västra Götaland kan utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i

Koncernkontoret - Västra Götalandsregionen

 1. Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de arbetar effektivt. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som ska granska den verksamhet som bedrivs i kommunen/landstinget/regionen och pröva om nämnder och styrelser tagit sitt ansvar
 2. Ekonomi Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste dokument som bestämmer hur pengarna ska användas och vad VGR:s förvaltningar och bolag ska arbeta med. Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar
 3. Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland
 4. Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation . Utvärderingen prövar hur den nuvarande organisationen lever upp till de mål som sattes när Västra Götalandsregionen bildades och hur väl dessa svarar upp mot dagens krav på politisk styrning
 5. , säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i ett uttalande, enligt GP
 6. Västra Götalandsregionen. 10 tn gillar. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med drygt 55 000 medarbetare. På den här sidan kan du..

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Representanter i VVG utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning Reviderad Riktlinje för samordnad individuell plan i Västra Götaland är klar Publicerad: 2020-11-06 15:06:36 Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG upprättades den 1 januari 2017. Representanter i VVG utses från de befintliga delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018 Västra Götalandsregionen Sidan blev senast uppdaterad: 2020-06-01 Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till innovationer, nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion Överenskommelsen - Västra Götalandsregionen, Gothenburg. 223 likes · 9 talking about this · 1 was here. Överenskommelsen mellan den sociala ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen I Biobank Västs styrgrupp finns personer från Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet representerade. Styrgruppen fungerar vägledande för utvecklingen av verksamheten vid Biobank Väst. Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen Sisjödepån är Västra Götalandsregionens centrallagerfunktion för förbrukningsmaterial och ansvarar för gods- och priskontroll, fakturahantering, lagerhållning, kundpackning och distribution till kunder inom Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, tidigare Landstinget, har dock sin huvudort i Vänersborg. Administrativ historik. Länet bildades som ett storlän den 1 januari 1998 genom en sammanslaging av Göteborgs och Bohus län (inrättat 1680), Älvsborgs län, och större delen av Skaraborgs. Välkommen till NU-sjukvården! NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi erbjuder också vård på Brin.. Västfastigheter Västra Götalandsregionen FE 956 405 83 Göteborg. Pappersfakturan ska märkas med beställarens id. E-postadress för fakturor i PDF-format: rns.faktura.780.VF@vgregion.se. En faktura inklusive bilagor per e-post. Fakturanummer ska framgå i e-post. Fakturan ska märkas med beställarens id När regionfullmäktige i april 2014 fastställde den politiska organisationen för mandatperioden 2015-2018, Så styrs Västra Götalandsregionen Menyalternativ under Så styrs Västra Götalandsregionen. Politisk organisation Menyalternativ under Politisk organisation

Covid-19 corona - Västra Götalandsregionen

Organisation och verksamhet Menyalternativ under Organisation och verksamhet. Alla verksamheter. Behandling av personuppgifter inom VGR Menyalternativ under Behandling av personuppgifter inom VGR. Det här gör VGR Menyalternativ under Det här gör VGR. Ekonomi Menyalternativ under Ekonomi Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Här kan du söka resor, se biljettpriser och mycket mer. Tack för att du reser tillsammans 1 juni 2019 bytte avdelning kvalitet och patientsäkerhet namn till avdelning vårdgivarfrågor. I avdelningen ingår tre enheter

Profilprodukter - Västra Götalandsregionen

 1. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation
 2. RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen RS 1594-2013 8 2 ORGANISATION AV INFORMATIONSSÄKERHETS-ARBETET Mål Organisationen ska ha ett högt riskmedvetande och informationssäkerhetsarbetet ska vara or-ganiserat, så att det finns ett tydligt ansvar och väl fungerande beredningsprocesser. Utgångspunk

Organisation - Västra Götalandsregionen

 1. Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset
 2. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN,232100-0131 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
 3. Lokala restriktioner införs i Västra Götalandsregionen för att hejda den ökade smittspridningen, meddelar Folkhälsomyndigheten på torsdagen. Boende i regionen ska undvika köpcentrum, butiker, idrottsträningar och liknande. - Vi måste bryta det här så kraftigt vi bara kan, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. De nya coronafallen dubblerades under vecka 43 jämfört med.

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götalan

Habilitering & Hälsa tolk, Västra Götalandsregionen. 361 likes · 1 talking about this. Tolkservice för personer som är: - Döva - Dövblinda - Hörselskadade - Personer med funktionsnedsättning som rör.. Färdplan Nära vård ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna. Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gemensam grund vid framtagandet av färdplanen, tillsammans med den samverkan som idag sker i Vårdsamverkan Västra Götaland, både på länsgemensam och. Webbsändning. Under sändningen presenteras hur Västra Götalandsregionen i samarbete med Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet implementerat vårdsamordnare under 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier man genomfört kommer också att redovisas. 13.00 - 15.00. Interaktiva webbinarier. Medverkand Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med drygt 55 000 medarbetare. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet och lämna kommentarer. Vi svarar under kontorstid, men inte på patientfrågor. De besvaras av 1177

VGR IT kommer att svara för IT-tjänster till Västra Götalandsregionens verksamheter, bland annat till 17 sjukhus, 130 vårdcentraler och 168 folktandvårdskliniker. En samlad IT-organisation i Västra Götalandsregionen är en organisationsförändring som sker utifrån en lämnad motion i regionfullmäktige den 14 september 2004 Organisationen är varken anpassad till den sjukvård som vi kan och har i uppdrag att leverera i dag, eller till de behov som står för dörren. Detta gäller även vården i de större regionerna, såsom Västra Götalandsregionen, som också drabbas av den bristande nationella samordningen Organisation. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har sedan 1 mars 1999 en gemensam nämnd, Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, som fungerar som arkivmyndighet enligt Arkivlagen.Staden och regionen utser vardera tre ledamöter och tre ersättare till nämnden

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har som uppgift att styra och leda arbetet kring de IT-stöd som är gemensamma för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Kommunerna företräds av de fyra kommunalförbunden samt VästKom Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland - det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker 2.1 Västra Götalandsregionens organisation Västra Götalandsregionen (VGR) är ett landsting som ansvarar för tre arbetsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik (VGR 1a, 2015) Västra Götalandsregionens karriärutvecklingsmodell gör dig trygg och delaktig i din yrkesutveckling så att du kan lära dig mer, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Karriärutvecklingsmodellen har flera nivåer, som beskriver utvecklingen från nybörjare till erfaren expert, och tydliggör sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter, ansvar och lön

Västra Götalandsregionen inför nya lokala restriktioner

Vision Västra Götalandsregionen. 279 likes. Organiserar medarbetare i Västra Götalandsregionen. I dagsläget ca 5 800 medlemmar Organisation för samverkan Menyalternativ under Organisation för samverkan. Politiskt samrådsorgan, SRO. Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG. Ett flertal gemensamma uppdrag pågår på länsnivå mellan VästKom (för kommunernas räkning) och Västra Götalandsregionen (VGR) Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt.

Maria Taranger är årets chef i Västra Götalandsregionen

Västra Götaland Länsstyrelsen Västra Götalan

Västra Götalandsregionen blir Region Västra Götaland - men först om drygt två år. Namnbytet för en totalkostnad på tio miljoner skulle skett vid årsskiftet men föreslås flyttas fram. Västra Götalandsregionen. 10K likes. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med drygt 55 000 medarbetare. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet och lämna kommentarer. Vi.. Västra Götalandsregionen. 11K likes. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med drygt 55 000 medarbetare. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet och lämna kommentarer. Vi.. Västra Götalandsregionen. 18 april 2017 · Relaterade videor. 0:34. Pandemin är inte över och det är för tidigt att slappna av. Över 5300 personer har skrivits in på Västra Götalandsregionens sjukhus på grund av covid-19

Statistik covid-19 i Västra Götaland - Västra

 1. Organisation och verksamhet - Vastfastighete
 2. Riktlinje Strålsäkerhet joniserande strålning i Västra
 3. Västra Götalandsregionen - Företagsinformation hitta
Antikroppstest för invånarna i Västra Götaland startar iSkolreseplaner - Västra GötalandsregionenLektion: Egenskaper och yrken - Västra Götalandsregionen
 • Flirt in der nähe.
 • Block house wandsbek preise.
 • Hur lång tid tar det att flyga till hawaii.
 • Utgåva korsord.
 • Hsb eslöv.
 • Greven grishnackh.
 • Mångkulturell kalender 2017.
 • Hells angels skåne.
 • Gårdslarm.
 • Google lens.
 • Bildverarbeitung objekte zählen.
 • Copacabana betyder.
 • Eurocard kundservice.
 • Opera på bio kristinehamn.
 • Paypal umfrage 1000 euro.
 • Handelsbanken bankfack villkor.
 • Köpa restaurang.
 • Tåg till köln från köpenhamn.
 • Südbahnhof frankfurt 30 plus party.
 • Beagle münchen tierheim.
 • Preposition english.
 • Gåva till 50 åring.
 • Onedrive online.
 • Kopparhattsrundan.
 • Wassermann mann sexualität.
 • Guernsey movie.
 • Högskoleprovet tips och trix.
 • Lägga golv mot trapp.
 • Floyd mayweather jr.
 • Super mario bros 2 3ds secret worlds.
 • Begagnade arkadmaskiner.
 • Kedjebrytare mc jula.
 • 426 hemi.
 • Vanligaste namnen i världen.
 • Bonde söker fru jörgen.
 • Rostskyddsfärg biltema.
 • Ronda quartz movement.
 • Juvelblomma förökning.
 • Hur smittar yersinia.
 • Gauss projection.
 • Avser son ibn.